Co to jest resekcja płuca?

Resekcja płuca to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu całego lub części płuca. Zabieg ten jest zwykle wykonywany przez chirurga klatki piersiowej, specjalistę, który przeszedł szczegółowe szkolenie w zakresie zabiegów obejmujących jamę piersiową. Jest to poważna operacja i często wymaga pobytu w szpitalu przez kilka dni po operacji w celu monitorowania postępów pacjenta.

Historycznie resekcje płuc obejmowały przecięcie mostka, aby uzyskać dostęp do jamy klatki piersiowej. Chirurdzy później dostosowali procedurę dla niektórych pacjentów, przecinając mostek, aby uzyskać dostęp do płuc, opracowując mniej inwazyjne podejście. Współcześni chirurdzy mogą czasami zastosować minimalnie inwazyjne techniki resekcji płuc, w którym to przypadku klatka piersiowa nie jest w ogóle otwarta. Procedury te są preferowane, gdy są dostępne, ponieważ wiążą się z mniejszym ryzykiem, a czas powrotu do zdrowia jest znacznie szybszy.

Resekcje płuc są powszechnie wykonywane w celu usunięcia chorych obszarów płuc, takich jak obszary skolonizowane przez guzy nowotworowe. W procedurze znanej jako resekcja klinowa pobierany jest również zdrowy margines tkanki, aby potwierdzić, że cały guz został usunięty, co zmniejsza ryzyko nawrotu. W procedurze lobektomii usuwany jest cały płat jednego z płuc. Resekcje płuc można również wykonać w celu zajęcia się wrodzonymi wadami i innymi problemami związanymi z płucami, takimi jak ropnie w płucach.

W przypadku usunięcia całego płuca, znanego jako pneumonektomia, jednym z powodów przeprowadzenia resekcji płuca jest przygotowanie pacjenta do przeszczepu. Chore płuco jest najpierw usuwane, a następnie przeszczepiane jest płuco dawcy. Chirurg łączy płuco, sprawdza, czy jest napełnione i działa prawidłowo, a następnie zamyka miejsce operacji. W przypadku przeszczepu podwójnego płuca, zabiegu, który może trwać do 12 godzin, oba płuca są usuwane i zastępowane płucami dawcy.

Przed wykonaniem resekcji płuc chirurg omówi z pacjentem przebieg zabiegu i planowany wynik. Chirurg powinien również ujawnić zagrożenia związane z zabiegiem oraz omówić możliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie zabiegu, np. sytuacja, w której chirurg zorientuje się, że całe płuco, a nie tylko jego część, jest chore. Chirurg powinien odpowiedzieć na wszelkie pytania pacjenta lub opiekunów, a szczegółowe informacje na temat powrotu do zdrowia zostaną dostarczone, aby pomóc pacjentom się przygotować. Wiedza, czego można się spodziewać po resekcji płuca przed zabiegiem, może zmniejszyć stres, co poprawi wyniki pacjentów.