Co to jest rozwój społeczny w okresie dojrzewania?

Rozwój społeczny adolescencji dotyczy rozwoju poczucia lub tożsamości nastolatka. Na poczucie tożsamości wpływa wiele czynników, takich jak rówieśnicy i życie rodzinne. Istnieje kilka obaw związanych z rozwojem społecznym w okresie dojrzewania, w tym niska samoocena, presja rówieśników i nadużywanie substancji.
Gdy dzieci wchodzą w okres dojrzewania, ich grupa rówieśnicza zwykle zaczyna mieć większy wpływ na ich życie niż ich rodzice lub inni członkowie rodziny. Budowanie i utrzymywanie relacji z rówieśnikami jest istotną częścią rozwoju społecznego okresu dojrzewania. Nastolatki muszą stać się niezależne i budować poczucie siebie poprzez budowanie relacji z innymi osobami spoza rodziny.

Ich interakcje z rówieśnikami są kluczowym elementem rozwoju społecznego okresu dojrzewania, ponieważ pozwalają młodym ludziom rozwijać ich systemy wartości i moralność. Grupy rówieśnicze stanowią kontrast z grupą rodzinną i mogą pomóc nastolatkowi porównać i przeciwstawić jej nowo powstałe przekonania i myśli z przekonaniami jej rodziny. Istnieje jednak ryzyko, że grupa rówieśnicza może zbyt negatywnie wpłynąć na nastolatka.

Niektóre nastolatki nie zaczynają rozwijać własnych myśli lub przekonań, ale zamiast tego kopiują myśli swoich rówieśników, próbując się dopasować. Jest to znane jako presja rówieśników. Aby zapobiec podejmowaniu przez dzieci i młodzież złych decyzji pod presją rówieśników, rodzice mogą nauczyć swoje dzieci rozpoznawać ten wpływ. Często, gdy nastolatka wie, jak rozpoznać podciśnienie, jest w stanie lepiej na nie zareagować w pozytywny sposób.

Akceptacja rówieśników od najmłodszych lat jest niezbędna dla zdrowego rozwoju społecznego w okresie dojrzewania. Ludzie, którzy mają bliskich przyjaciół, mają większe poczucie własnej wartości przez całe życie niż ci, którzy są odrzucani przez swoich rówieśników. Brak bliskich przyjaciół może prowadzić do innych problemów rozwojowych i problemów psychologicznych w okresie dojrzewania i dorosłości.

Rodzina nastolatka odgrywa kluczową rolę w jej rozwoju społecznym. Nie ma znaczenia, czy nastolatek pochodzi z rodziny z dwoma rodzicami, czy z rodziców samotnie wychowujących dzieci. Liczy się to, czy rodzina zwraca uwagę na jej potrzeby i jest blisko. Młodzież z bliskich struktur rodzinnych ma większe szanse na osiągnięcie większego sukcesu społecznego, a także większego sukcesu przez całe życie.

Niektóre nastolatki borykają się z problemami społecznymi, w tym zaburzeniami odżywiania, nadużywaniem alkoholu i narkotyków oraz innymi ryzykownymi zachowaniami. Dla niektórych nastolatków zachowania te są wynikiem presji rówieśników i braku w pełni rozwiniętego poczucia tożsamości lub systemu wartości. Inni angażują się w ryzykowne zachowania w odpowiedzi na negatywne życie domowe.