Co to jest rura Dobhoffa?

Rurka Dobhoffa jest elastyczną rurką nosowo-żołądkową (NG) o małej średnicy i średnicy wewnętrznej około 0.16 cala (4 mm). Służy przede wszystkim do podawania odżywek lub leków pacjentom, którzy nie są w stanie przyjmować czegokolwiek doustnie.
Rurka Dobhoffa została wprowadzona w połowie lat 1970. przez chirurgów Roberta Dobbiego i Jamesa Hoffmeistera, którzy połączyli swoje nazwiska, aby stworzyć „Dobhoff”. Rurka Dobhoffa była pierwszą rurką żywieniową o małej średnicy, która została z powodzeniem zastosowana w szpitalach.

Zastosowania rurki Dobhoffa

Oprócz zapewniania żywienia, rurka Dobhoff może być również używana do podawania pacjentowi leku. Każdy lek, który nie jest jeszcze dostępny w postaci płynnej, można zwykle rozpuścić w soku lub wodzie i podać do tuby. Rurki Dobhoffa należy przepłukać przed i po podaniu płynnego pokarmu lub leków, aby uniknąć zablokowania.

W przeciwieństwie do rurek używanych do drenażu przewodu pokarmowego, do rurki Dobhoffa nie ma ssania. Jest mniejszy i bardziej elastyczny niż inne rurki NG, dzięki czemu jest zwykle wygodniejszy dla pacjenta.

Wkładanie rurki Dobhoffa
Rurka Dobhoffa może być założona przy łóżku pacjenta przez pielęgniarkę lub lekarza. Rurka wprowadzana jest do żołądka przez kanał nosowy.
Podczas wprowadzania jest używany drut prowadzący, zwany mandrynem. Mandryn jest usuwany po potwierdzeniu prawidłowego umieszczenia probówki.
Rurka Dobhoff ma obciążony koniec, który pomaga przeprowadzić ją przez układ pokarmowy. Ten obciążony koniec składa się z metalu otoczonego silikonem.
Perystaltyka, mimowolne zwężenie i rozluźnienie mięśni, pomaga przenieść ciężar przez przełyk do żołądka lub dalej.
Koniec rurki Dobhoffa jest często umieszczany w żołądku, chociaż generalnie zaleca się umieszczanie go dalej, w dwunastnicy, odcinku jelita cienkiego przylegającym do żołądka, aby uniknąć refluksu żołądkowego .
Po wprowadzeniu, prawidłowe ułożenie w ciele sprawdza się zwykle za pomocą prześwietlenia lub fluoroskopii. Rurki Dobhoffa są wyposażone w pasek nieprzepuszczający promieniowania, dzięki czemu są łatwo widoczne w promieniowaniu rentgenowskim.

Potencjalne komplikacje
Niektóre komplikacje, które mogą wystąpić podczas wprowadzania rurki Dobhoffa, obejmują:
Wejście do oskrzeli
Perforacja opłucnej otaczającej płuco
Nie umieszczanie rurki wystarczająco głęboko w żołądku, co powoduje aspirację.

Ze względu na te potencjalne powikłania ważne jest, aby sprawdzić radiologicznie pozycję rurki po wprowadzeniu. W przypadkach, gdy pacjent używa zgłębnika żywienia dojelitowego przez długi czas, może być konieczne okresowe sprawdzanie pozycji.