Co to jest skupienie uwagi?

Skupienie odnosi się do rodzaju uwagi, w której jednostka jest celowo, świadomie skupiona na określonej rzeczy, z wyłączeniem otaczających obrazów lub dźwięków. Uwaga automatyczna pojawia się, gdy coś przyciąga uwagę danej osoby; na przykład głośny hałas może spowodować, że ktoś spojrzy w górę lub straci koncentrację, aw wielu przypadkach jest to reakcja, której nie można kontrolować. Skupienie uwagi to intensywna, celowa koncentracja i umiejętność, którą można ćwiczyć. Można ją również nazwać uwagą zorientowaną na obiekt, jeśli jednostka koncentruje się na określonym zmyśle lub przedmiocie z wyłączeniem innych.

Osoby zdolne do utrzymywania skupionej uwagi są zazwyczaj w stanie lepiej się skoncentrować i wykonywać zadania z większą łatwością niż osoby, które mają problem z utrzymaniem koncentracji na określonym punkcie. To naturalne, mówiąc ewolucyjnie, że uwaga mózgu jest zwracana na zmiany w środowisku. Niektórzy ludzie uważają, że muszą celowo minimalizować czynniki rozpraszające podczas pracy, aby skupić na sobie uwagę, podczas gdy inni są lepsi w „wyłączaniu” przerw. Większość ludzi jest w stanie to zrobić do pewnego stopnia, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy; na przykład angażowanie się w konserwację z jedną osobą w hałaśliwym tłumie lub imprezie jest przykładem skupienia uwagi i odfiltrowania otaczającego hałasu.

Niektóre osoby podczas medytacji wykorzystują również skupienie uwagi, co jest nie tylko świetnym sposobem na poprawę ogólnych zdolności koncentracji, ale także sposobem na złagodzenie stresu w życiu codziennym. Niektórzy ludzie skupią się na oddechu, podczas gdy inni mogą skupić się na określonej mantrze lub powtarzanej frazie. Skupienie się na jednym z pięciu zmysłów — węchu, dotyku, smaku, wzroku lub słuchu — jest przykładem skupienia uwagi. Niektórzy ludzie praktykują to przez cały dzień jako rodzaj miniaturowej medytacji i sposób praktykowania świadomości.

Pozostanie w centrum uwagi przez sto procent czasu jest niemożliwe, a nawet pożądane. Wiele czynności, jak na przykład prowadzenie samochodu, wymaga ciągłego zwracania uwagi na sprzedaż bezpieczeństwa. Koncentracja i koncentracja jednostki zostaną naturalnie zakłócone przez automatyczną uwagę w ciągu dnia, nie tylko dlatego, że konieczne jest zauważenie tego, co dzieje się w otaczającym środowisku, ale także dla odpoczynku mózgu. Naukowcy badają psychologię skupionej i automatycznej uwagi, aby zobaczyć, jak wzajemnie się uzupełniają, jaka część mózgu jest wykorzystywana dla każdego typu uwagi i jak ludzie mogą wykorzystać te informacje do poprawy swoich funkcji poznawczych. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na niektóre rodzaje zaburzeń z deficytem uwagi, które mogą być rozproszone w niemożliwym stopniu w ciągu dnia.