Co to jest system modułowy?

W informatyce integracja systemów polega na łączeniu wielu aplikacji i urządzeń w celu stworzenia kompletnej aplikacji. W ramach tej integracji każdy komponent jest uważany za moduł całej aplikacji. System modułowy to aplikacja komputerowa składająca się z komponentów zintegrowanych w większą ogólną aplikację.

Tworzenie aplikacji modułowych jest podobne do układania puzzli. Każdy element układanki ma kluczowe znaczenie dla stworzenia produktu końcowego. Zazwyczaj zaawansowane aplikacje komputerowe obejmują produkty „specjalistyczne, niestandardowe z półki” (COTS), które są zintegrowane z aplikacją korporacyjną. Każdy produkt COTS posiada reguły biznesowe zaprojektowane w celu wykonania określonego zadania w aplikacji.

Domowe systemy komputerowe zazwyczaj obejmują monitory, drukarki, aparat fotograficzny, klawiaturę i mysz. To jest przykład systemu modułowego. Każde urządzenie ma określony cel dla całego systemu komputerowego. Urządzenia te można aktualizować lub modyfikować bez wpływu na inne komponenty modułowe.

Tworzenie oprogramowania modułowego to efektywne wykorzystanie najlepszych komponentów oprogramowania. Ten proces wymusza logiczne granice między składnikami aplikacji. Te komponenty współdziałają za pomocą interfejsów programowych lub sprzętowych.

Dystrybucja obliczeń to technika projektowania oprogramowania, która umożliwia dystrybucję modułów oprogramowania na platformach sprzętowych. To modułowe podejście systemowe ma wbudowany potencjał rozbudowy. W miarę wzrostu popytu do rozproszonej architektury można dodawać nowe serwery bez konieczności wprowadzania zmian w oprogramowaniu.
Modułowy komputer osobisty (PC) to małe urządzenie komputerowe, które ma wymienne elementy do działania. To urządzenie tworzy niezależność od standardowych konfiguracji sprzętowych spotykanych w laptopach i komputerach stacjonarnych. Wraz z powstaniem chmury obliczeniowej, modułowe komputery PC będą nadal zyskiwać na popularności.
Przetwarzanie siatkowe to technika inżynierska, która wykorzystuje sprzęt i moc obliczeniową wielu systemów komputerowych do rozwiązywania złożonych problemów. Model obliczeniowy siatki reprezentuje system modułowy. Każdy komputer w sieci odpowiada za rozwiązanie konkretnego problemu dla całej aplikacji.
Istnieje kilka złożonych problemów, które wymagają myślenia modułowego. W aplikacjach komputerowych ważne jest dzielenie problemów na łatwe do zarządzania komponenty. Na przykład stworzenie aplikacji komputerowej do rozwiązywania wielu problemów humanitarnych wymagałoby niezwykle złożonych algorytmów. Tworząc oddzielne granice dla każdego modułu komputerowego, kodowanie, testowanie i implementacja stają się łatwiejsze.
Paradygmat programowania obiektowego (OOP) jest przykładem modułowego tworzenia oprogramowania. Obiekt to termin używany do opisania komponentu komputera, który składa się z funkcji, definicji i określonych granic. W ramach OOP bardzo ważne jest, aby definicja obiektu była ograniczona do danych dotyczących tego obiektu. Wiele obiektów jest połączonych w aplikacji, aby stworzyć kompletny system modułowy.