Co to jest terapia potasem IV?

Dożylna (IV) terapia potasem jest sposobem leczenia ciężkiej hipokaliemii, kiedy pacjent ma niebezpiecznie niski poziom potasu we krwi. Ponieważ dożylne podawanie potasu może być potencjalnie niebezpieczne dla pacjentów, to leczenie jest zalecane tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie wskazane klinicznie i istnieje kilka zabezpieczeń stosowanych w celu zmniejszenia ryzyka dla pacjenta. Zazwyczaj potas dożylny podawany jest w warunkach szpitalnych, często na oddziale intensywnej terapii, a pacjent jest dokładnie monitorowany pod kątem jakichkolwiek objawów powikłań.

Potas odgrywa kluczową rolę w wielu funkcjach fizjologicznych, w tym komunikacji między nerwami i regulacji bicia serca. Wiele osób otrzymuje odpowiednią ilość potasu ze swojej diety. Jeśli ktoś nie stosuje zrównoważonej diety, przyjmuje leki, które zakłócają wchłanianie lub retencję potasu lub wydziela potas w tempie szybszym niż jest spożywany, może rozwinąć się hipokaliemia. W łagodnych stadiach pacjent może mieć ograniczone objawy. W miarę utrzymywania się niedoboru potasu u pacjenta mogą wystąpić problemy z nerkami, paraliż mięśni i zaburzenia rytmu serca.

Niski poziom potasu można zdiagnozować za pomocą badania krwi, aby sprawdzić poziom tego minerału u pacjenta. W przypadkach łagodnych do umiarkowanych może być zalecana suplementacja doustna. Po ustabilizowaniu się stanu pacjenta można rozpocząć leczenie przyczyn leżących u podstaw. W ciężkich przypadkach lub przypadkach, gdy pacjent nie toleruje leków doustnych, może być zalecane dożylne leczenie potasem.

Ryzyko związane z potasem IV polega na tym, że organizm nie może dobrze przetwarzać tego minerału w dużych ilościach. Jeśli krew zostanie zalana bolusem potasu, istnieje ryzyko, że może to zatrzymać serce. W rzeczywistości chlorek potasu jest używany w egzekucjach, co pokazuje, jak śmiertelne może być w większych dawkach. Po podaniu dożylnym potasu jest on rozcieńczany i ustawiany na pompie infuzyjnej, aby regulować szybkość jego dostania się do organizmu. Pacjent jest również monitorowany pod kątem objawów stresu, takich jak arytmie lub ból w klatce piersiowej.

Wiele szpitali ma określone zasady dotyczące dożylnego podawania potasu, których ludzie muszą przestrzegać podczas wykonywania tego leczenia. Polisy mają na celu zmniejszenie ryzyka błędów w leczeniu i zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom. Ponieważ terapię często prowadzi pielęgniarka, oczekuje się, że pielęgniarki będą zaznajomione z polityką, a jeśli otrzymają polecenia, które są sprzeczne z zasadami lub wydają się niebezpieczne, mogą kwestionować polecenia i prosić o wyjaśnienia. Pełniąc rolę adwokatów pacjentów, pielęgniarki mogą odmówić wykonania nakazów, które będą stanowić zagrożenie dla pacjenta, dopóki nie zostaną przepisane.