Co to jest trening endoskopowy?

Trening endoskopowy polega na nauce efektywnego posługiwania się endoskopem do badania wewnętrznego organizmu ludzkiego, przeprowadzania operacji wewnętrznych i wykonywania biopsji. Endoskop to długie, elastyczne narzędzie medyczne wyposażone w światło i kamerę wideo, które umieszcza się w ludzkim ciele. Endoskopem można manewrować po włożeniu i przesyłać obrazy na ekran telewizora lub komputera, dzięki czemu lekarz może zbadać narządy wewnętrzne i tkanki. Często używany jako pomoc w diagnostyce, endoskop rejestruje również sesję, umożliwiając personelowi medycznemu zbadanie zabiegu i przekazanie go innym członkom zespołu medycznego nieobecnym podczas zabiegu. Szkolenie z zakresu endoskopii obejmuje zwykle większość szkoleń z zakresu gastroenterologii.

Od lekarzy wykonujących endoskopię oczekuje się kompetencji w wielu kluczowych obszarach. Obszary te obejmują kolonoskopię, endoskopię przewodu pokarmowego, techniki chirurgii endoskopowej, diagnostykę i biopsje. Specjalistyczne obszary szkolenia endoskopowego obejmują między innymi ultrasonografię endoskopową, endoskopię pediatrii, bronchoskopię i endoskopową cholangio-pankreatografię wsteczną. Oprócz nauki obsługi endoskopu do wykonywania różnych zabiegów, takie szkolenie będzie obejmowało naukę czyszczenia i dezynfekcji instrumentu oraz dodatkowych narzędzi wykorzystywanych podczas różnych procedur, a także odpowiedniego dokumentowania tych czynności. Zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie infekcji wynikających z endoskopii to również temat poruszany podczas szkolenia.

Podczas większości programów treningu endoskopowego diagnostyka jest jednym z kluczowych obszarów koncentracji. Diagnostyka jest jedną z głównych funkcji endoskopii i jest przydatna w potwierdzaniu diagnozy wielu dolegliwości. Takie dolegliwości mogą obejmować infekcje dróg moczowych, krwawienia wewnętrzne, problemy z oddychaniem, problemy z jelitami i wrzody żołądka.

Chirurgia to kolejna ważna część szkolenia endoskopowego, a takie techniki obejmują zakres od podstawowych procedur chirurgicznych po zaawansowane procedury często zarezerwowane dla wyspecjalizowanych obszarów endoskopii. Usuwanie ciał obcych, które utkwiły w ludzkim ciele, jest jedną z procedur, której większość lekarzy nauczy się podczas treningu endoskopowego. Inne poznane techniki chirurgiczne często obejmują usuwanie pęcherzyka żółciowego, podwiązywanie jajowodów i usuwanie małych guzów. Zaawansowane techniki chirurgiczne obejmą naukę podłączania specjalistycznych narzędzi do endoskopu i wykorzystywania ich do wykonywania operacji.

Wykonywanie biopsji jest również ważnym obszarem pomagającym w diagnozowaniu raka. Lekarze uczą się, jak używać endoskopu do pobierania próbek tkanek, które następnie mogą być analizowane w celu ustalenia, czy tkanka jest rakowata. W wielu przypadkach użycie endoskopu do wykonania biopsji pozwala pacjentowi zrezygnować z inwazyjnej operacji, która często jest bardziej kosztowna i czasochłonna.