Co to jest uprowadzenie dziecka za granicę?

Często określane jako porwanie przez rodziców, porwanie dziecka, kradzież dziecka, a nawet „legalne” porwanie, uprowadzenie dziecka za granicę polega na usunięciu nieletniego z jego domu do innego kraju. Ta forma uprowadzenia stanowi problem w systemach prawnych ze względu na wiele różnych jurysdykcji, praw i systemów sądowych. Chociaż aspekty prawne są skomplikowane, rządy podjęły działania, aby wspólnie zwalczać tego rodzaju porwania i zapewniać rozwiązania dla ofiar. Eksperci sugerują, że ten rodzaj handlu ludźmi ma również poważny wpływ na stan fizyczny i psychiczny dziecka.

Uprowadzenie dziecka za granicę ma miejsce, gdy jedna osoba lub wiele osób jest przewożonych przez granicę kraju przez osobę dorosłą bez zgody opiekuna prawnego dziecka. To zdarzenie ma miejsce, gdy nieznajomi porywają dzieci, ale termin ten często odnosi się do znacznie bardziej skomplikowanej sprawy rodzinnej. W wielu takich przypadkach dzieci są zabierane do innego kraju przez kogoś, kto ma lub kiedyś miał prawa do opieki, np. rodzica. Ze względu na możliwy związek dzieci nie zawsze są zabierane wbrew ich woli, co znacznie komplikuje sprawę.

Sprzeczne jurysdykcje stanowią główną przeszkodę w większości spraw sądowych dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę. Sposób, w jaki jeden kraj ściga uprowadzenie dziecka, często różni się od tego, w jaki sposób jest to traktowane w innym kraju. Stawia to również pod znakiem zapytania kwestię tego, który kraj może osądzić sprawę porwania, gdy dziecko jest przewożone przez wiele granic. Zamieszanie potęguje fakt, że kraje często stawiają oskarżonych porywaczy osobno i mogą dojść do zupełnie innych wniosków dotyczących winy lub niewinności.

W latach 1970. stało się to problemem międzynarodowym, w którym kilka narodów zaczęło współpracować, aby uniknąć międzynarodowych konfliktów dotyczących uprowadzenia dzieci. Konwencja haska była największą ewolucją w międzynarodowym prawie dotyczącym porwań, zachęcając wiele krajów do ustanowienia podobnych procedur ratowania porwanych dzieci. Ponadto Konwencja ta zachęcała również rządy do ustanowienia jednego urzędu odpowiedzialnego za dwustronną komunikację między krajami zaangażowanymi w przypadki uprowadzenia.

Poza prawnymi trudnościami, jakie stwarzają przypadki uprowadzenia dziecka za granicę, stwarzają one również ryzyko dla zaangażowanych dzieci nie tylko ze względu na ich bezpośrednie bezpieczeństwo i dobro, ale także ze względu na długoterminowe skutki porwania. Skutki fizyczne i psychiczne, w tym depresja, złość, odłączenie od społeczności, strach przed porzuceniem to obawy w tego rodzaju sytuacji. Z powodu tych krótko- i długoterminowych zagrożeń wiele krajów uważa uprowadzenie dziecka, zarówno międzynarodowe, jak i nie, za formę znęcania się nad dzieckiem.