Co to jest wspólna opieka?

Opieka nad dziećmi jest prawdopodobnie najważniejszą decyzją, jaką muszą podjąć wszystkie strony po rozwodzie. W każdym przypadku przed podjęciem decyzji, któremu rodzicowi należy przyznać opiekę, brane są pod uwagę czynniki determinujące, takie jak styl życia, zatrudnienie i zdolność każdego rodzica do opieki nad dzieckiem i jak najlepszego zachowania pozytywnych aspektów środowiska, do którego dziecko przyzwyczaiło się. Kiedy jest jasne, że oboje rodzice są równie odpowiednimi opiekunami, jednym z powszechnych rozwiązań jest przyznanie obojgu rodzicom wspólnej opieki.

Wspólna opieka odnosi się do wszelkich ustaleń, które nakładają na oboje rodziców odpowiedzialność prawną za podejmowanie decyzji dotyczących dziecka. Nie musi to oznaczać, że dziecko spędza ten sam czas między dwoma domami. Wspólną opiekę można wykorzystać do zidentyfikowania dwóch różnych sytuacji: wspólnej opieki prawnej i wspólnej opieki fizycznej. Kilka czynników różnicuje te dwa terminy.

Wspólna opieka fizyczna obejmuje ustalony przez sąd harmonogram opieki, który pozwala dziecku spędzić z góry określoną ilość czasu w każdym domu, co oznacza, że ​​nieletnie dziecko będzie miało dwa główne miejsca zamieszkania. Kiedy przyznana jest wspólna opieka fizyczna, nie ma harmonogramu „wizyt”, ponieważ dzieci mieszkają między dwoma domami, a wszystkie obowiązki związane z opieką nad dziećmi są dzielone. Ta nazwa jest odpowiednia tylko dla rodzin, w których rozwodzący się rodzice są w przyjaznych warunkach i będą w stanie bez konfliktów pokierować układem.

Wspólna opieka prawna to nakaz sądowy, który zapewnia każdemu rodzicowi równe prawo w podejmowaniu decyzji dotyczących rutynowych problemów medycznych, edukacji i wszelkich innych dziedzin, które mają wpływ na dobro dziecka. Ten rodzaj wspólnej opieki na ogół pozwala jednemu z rodziców na bycie rodzicem „opiekuńczym”. Oznacza to, że dzieci mieszkają z jednym rodzicem, ale drugi rodzic ma przywilej odwiedzin i musi być konsultowany w sprawie wszystkich decyzji prawnych dotyczących dziecka. Jest to idealna sytuacja dla rodzin, które borykają się z nieco większym konfliktem, ponieważ pozwala obojgu rodzicom zachować kontrolę prawną, ale jeden rodzic jest w stanie przejąć inicjatywę w mniejszych, codziennych decyzjach, które mają wpływ na dziecko, bez narażania dziecka na niepotrzebny konflikt.

O wspólnej pieczy decyduje sąd rodzinny, zwykle gdy para przechodzi rozwód. Celem jest stworzenie jak najlepszego środowiska dla dziecka przy zachowaniu praw każdego rodzica. Chociaż prawie zawsze trudno jest określić, która sytuacja będzie odpowiednia dla każdego dziecka, sędziowie sądu rodzinnego przyglądają się wszystkim aspektom życia dziecka i zdolności każdego rodzica do zapewnienia możliwie najbardziej stabilnego środowiska.