Co to jest wyłączenie odpowiedzialności medycznej?

Zastrzeżenie medyczne to oświadczenie prawne informujące osoby, że porady udzielone w określonym źródle nie mają na celu profesjonalnej diagnozy lub leczenia. Ten rodzaj informacji jest często spotykany, gdy informacje medyczne są przekazywane ogółowi społeczeństwa w formie pisemnej lub ustnej. Zwykle stwierdza, że ​​przedstawione zalecenia mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiele zastrzeżeń zachęca czytelników i widzów do skonsultowania się z lekarzem przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań w oparciu o tematy poruszane w źródle.

Kiedy pacjent odwiedza lekarza, lekarz zazwyczaj bada pacjenta i stawia profesjonalną diagnozę medyczną na podstawie informacji, które zebrał na temat danej osoby podczas badania. Pacjent może wtedy pociągnąć lekarza do odpowiedzialności za podjęte działania na podstawie informacji przekazanych podczas wizyty. Jeśli pacjent uzna, że ​​został źle zdiagnozowany i w rezultacie doświadczył negatywnych, długotrwałych skutków ubocznych, może wtedy pozwać odpowiedzialnego lekarza.

Sprawy związane z odpowiedzialnością medyczną, w których pacjenci pozywają lekarzy za błędną diagnozę lub leczenie, mogą stać się bardzo kosztowne. Ugody i nagrody za skuteczne wyroki skazujące często przekraczają setki tysięcy dolarów amerykańskich, w zależności od poziomu cierpienia, jakiego doświadczył pokrzywdzony pacjent. Z tego powodu lekarze często wymagają od pacjentów podpisywania zwolnień lekarskich i zwolnień z odpowiedzialności. Formularze te uniemożliwiają pacjentom pociąganie lekarzy do odpowiedzialności prawnej za podjęte działania, które są poza uzasadnioną kontrolą lub odpowiedzialnością lekarza.

Zastrzeżenie medyczne działa podobnie do zrzeczenia się odpowiedzialności i służy ochronie informacji medycznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa, a nie lekarzy. Informacje te są dostępne w różnych źródłach, takich jak witryny medyczne, czasopisma naukowe i medyczne, gazety, programy typu talk show i podręczniki. Bez zastrzeżenia medycznego źródła te mogą być postrzegane jako próba zapewnienia profesjonalnego leczenia i diagnozy niektórych dolegliwości. Osoba, która działała na podstawie informacji podanych w jednym z tych źródeł, a następnie spotkała się z krzywdą, mogłaby potencjalnie pociągnąć do odpowiedzialności wydawców i autorów materiału za swoje nieszczęście.

Teksty medyczne obejmują różne tematy i często omawiają choroby zagrażające życiu. Książki te mogą wymieniać objawy niektórych chorób i wyszczególniać znaki ostrzegawcze, które mogą pojawić się u osób dotkniętych chorobą. Chociaż ogół społeczeństwa ma możliwość dostępu do nich i czytania, wielu z nich nie posiada przeszkolenia i umiejętności niezbędnych do odpowiedniego działania na podstawie tych informacji. Na przykład kobieta może sądzić, że wykryła guzek w piersi i chce przeczytać więcej informacji na temat raka piersi. Jednak przeglądanie tekstów medycznych i stron internetowych na temat raka piersi nie czyni z niej profesjonalisty i mogłaby wyrządzić sobie potencjalną krzywdę, gdyby osobiście próbowała usunąć guzek w domu. W takim przypadku zastrzeżenie medyczne chroni teksty konsultowane podczas próby lepszego poznania choroby.

Podobnie witryny medyczne zawierają artykuły, które odnoszą się do różnych tematów zdrowotnych. Wiele z nich oferuje rodzaj usługi diagnostycznej, w której czytelnik może wprowadzić objawy, których doświadcza, a witryna zwróci kilka możliwych przyczyn. Pacjent może następnie połączyć się z artykułami, które mogą zawierać zalecenia dotyczące leczenia określonej dolegliwości lub poprawy ogólnego stanu zdrowia. Te artykuły i zalecenia nie są jednak dostosowane do zdrowia jednej konkretnej osoby i nie powinny być traktowane jako profesjonalna konsultacja. Osoby, które uważają, że doświadczają objawów choroby, powinny zawsze skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek formy leczenia.