Co to jest zabójstwo karne?

Zabójstwo kryminalne to celowa, lekkomyślna lub wynikająca z zaniedbania śmierć ofiary z rąk sprawcy. Oskarżenie o zabójstwo karne sugeruje, że charakter przestępstwa nie jest usprawiedliwiony, usprawiedliwiony ani całkowicie przypadkowy. W zależności od okoliczności i przepisów regionalnych zabójstwo może zostać uznane za morderstwo, zabójstwo lub bezprawne zaniedbanie.

Wiele systemów prawnych zawiera przepisy dotyczące zgonów, które mogą mieć miejsce, które nie mają charakteru karnego. Jednym z przykładów może być ofiara śmiertelna w wypadku drogowym, w którym nie złamano żadnych przepisów i nie można wykazać, że doszło do zaniedbania. Osoba, która zabija inną osobę, kierując się rozsądnym i uzasadnionym przekonaniem, że jej życie jest zagrożone, może zostać uznana za działającą w obronie własnej, negując w ten sposób zarzut karny. Jeśli narzędzie operacyjne dziwnie działa nieprawidłowo, zabijając pacjenta na stole operacyjnym, lekarz prowadzący nie może zostać oskarżony o zabójstwo, chyba że można wykazać pewien stopień zaniedbania. Systemy prawne mają tendencję do zapewniania tych zabezpieczeń jako środka rozsądnej odpowiedzi na fakt, że może nastąpić przypadkowa śmierć lub usprawiedliwione zabójstwo.

Z drugiej strony oskarżenia o zabójstwo są zazwyczaj wynikiem zgonów, których można było uniknąć. Zabójstwa te zazwyczaj mają miejsce z powodu bezprawnego działania sprawcy, które ma na celu zabicie lub skrzywdzenie lub jest po prostu zaniedbaniem. Sposób oskarżenia będzie zależeć wyłącznie od okoliczności śmierci.

Jeśli zabójstwo kryminalne zostanie uznane za morderstwo, zwykle dzieje się tak dlatego, że w grę wchodzi element zamiaru lub złośliwości. Oznacza to, że sprawca zamierzał zabić lub wyrządzić krzywdę lub wiedział, że jego działania wiązały się z dużym prawdopodobieństwem zabicia lub wyrządzenia krzywdy ofierze. Zabójstwo może być również oskarżone o morderstwo, jeśli sprawca wykazał obojętność na niebezpieczeństwo innych, na przykład strzelając z broni w zatłoczonym pokoju, nawet jeśli strzelec nie zamierzał nikogo skrzywdzić ani zabić. W niektórych jurysdykcjach zabójstwo może być również dozwolone jako zarzut, jeśli śmierć nastąpiła podczas popełnienia przestępstwa lub próby ucieczki przed organami ścigania.

Nieumyślne spowodowanie śmierci często dzieli się na dwie kategorie zabójstw kryminalnych: dobrowolne i niedobrowolne. Dobrowolne zabójstwo jest często ściśle związane z morderstwem, ale sugeruje, że sprawca nie miał zamiaru zabijać lub mógł zostać sprowokowany do zabójstwa. Często stan umysłu oskarżonego ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy zabójstwo kryminalne jest uważane za zabójstwo lub morderstwo; osoba, o której można zasadnie przypuszczać, że działała w bezpośrednim ogniu namiętności lub w błędnej, ale szczerej wierze w groźbę krzywdy, może zostać oskarżona o zabójstwo, a nie morderstwo. Nieumyślne zabójstwo na ogół odnosi się do sytuacji, w których sprawca wykazał się zaniedbaniem, ale nie miał zamiaru skrzywdzić ani zabić, na przykład przez lekkomyślną jazdę.

Kara za zabójstwo zależy od obowiązującego prawa i okoliczności przestępstwa. W niektórych regionach zabójstwo może pociągać za sobą możliwość kary śmierci, która może być zarezerwowana dla wyjątkowo brutalnych lub wielokrotnych przypadków morderstw. Częściej morderstwa i dobrowolne zabójstwo karane są karą więzienia. Dobrowolne zabójstwo może skutkować karą więzienia, grzywną, nadzorem sądowym i nakazem leczenia, jeśli przestępstwo było związane z problemami z gniewem lub nadużywaniem substancji.