Co to jest zarzut niewinności?

Przyznanie się do winy jest jedną z trzech możliwych odpowiedzi, jakie oskarżony może udzielić w związku z oskarżeniem karnym. Gdy oskarżony zostanie oskarżony o oskarżenie karne, takie jak rozbój, sąd zapyta oskarżonego, w jaki sposób wnosi. Oskarżony może przyznać się do winy, niewinności lub braku rywalizacji, zwany także nolo contendre. Zarzut pozwala sądowi na podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania. Jeżeli pozwany w ogóle nie wniesie zarzutu, czy to dlatego, że nie chce odpowiedzieć na zarzuty, czy też dlatego, że się nie stawił, sąd wniesie w imieniu pozwanego uniewinnienie . Chociaż procedura może różnić się w zależności od jurysdykcji, najczęściej po uniewinnieniu będą podejmowane starania o zorganizowanie procesu z ławą przysięgłych, w tym ustalenie daty rozprawy.

Oskarżony, który nie przyzna się do winy, odpiera zarzuty karne, które zostały mu postawione. Istnieje wiele powodów, dla których oskarżony może zdecydować się na przyznanie się do winy; strategia prawna często wpływa na zarzut, jaki może złożyć pozwany. Niewinny oskarżony może zdecydować się na wniesienie tego zarzutu, aby mieć możliwość rozpatrzenia jego sprawy przed ławą przysięgłych, ponieważ przyznanie się do winy nie trafi na rozprawę. Winny oskarżony może również przyznać się do winy, czasami z tego powodu, że sprzeciwia się rodzajowi wniesionego zarzutu.

Na przykład ogólne przestępstwo polegające na morderstwie ma kilka różnych rodzajów zarzutów, takich jak morderstwo pierwszego stopnia, morderstwo drugiego stopnia i zabójstwo. Różnice między tymi zarzutami mają związek ze stanem psychicznym przestępcy i okolicznościami wokół przestępstwa. Ponadto rodzaj zarzutu niesie ze sobą różne zdania ogólne. Na przykład morderstwo pierwszego stopnia ma na ogół dłuższy i surowszy wyrok niż zabójstwo. Tak więc oskarżony, który mógł nieumyślnie kogoś zabić, może nie przyznać się do winy za morderstwo pierwszego stopnia, ponieważ nie miał zamiaru zabić.

Oskarżeni mogą również zdecydować się na przyznanie się do winy, ponieważ mają obronę przed zarzutem karnym. Jednym z rodzajów obrony jest obrona szaleństwa. Jeżeli oskarżony może udowodnić, że był niepoczytalny w momencie popełnienia przestępstwa, może otrzymać obniżoną karę lub całkowicie uniknąć wyroku. Jurysdykcje różnią się pod względem sposobu, w jaki zajmują się obroną szaleństwa.

Oczywiście każdy, kto kwestionuje oskarżenie i chce spędzić dzień w sądzie, przyzna się do winy niezależnie od tego, czy jest winny. Wielu skazanych przestępców nie przyznało się do winy, mimo że dowody wykazały, że popełnili przestępstwo.

W toku procesu dana osoba może odwołać przyznanie się do uniewinnienia. W rzeczywistości jest to czasami powód, dla którego oskarżony może na początku zdecydować się na przyznanie się do winy. Na zmianę przyznania się do winy i brak rywalizacji często patrzy się z uprzedzeniami. Zmiany dotyczące przyznania się do winy często pojawiają się, gdy dochodzi do ugody. Oskarżony może zmienić zarzut niewinności na przyznanie się do winy w zamian za niższy zarzut związany z łagodniejszym wyrokiem. Prokuratura może oferować ugody z różnych powodów. Czasami prokuratura zmniejszy lub umorzy oskarżenie, jeśli w zamian oskarżony przedstawi rządowi dowód winy innej osoby za inne przestępstwo.