Co to jest zdalne kodowanie medyczne?

Zdalne kodowanie medyczne, znane również jako kodowanie medyczne poza siedzibą firmy, jest jedną z bardziej powszechnych karier umożliwiających pracownikom pracę z domu. Kody medyczne to specyficzne kody związane z określonymi chorobami, diagnozami medycznymi, procedurami medycznymi lub określonymi wskazaniami po zbadaniu wyników badań krwi lub prześwietleń. Kody te są uniwersalne i wykorzystywane do wielu różnych celów, a mianowicie do analizy statystycznej, rozliczeń medycznych i ustaleń ubezpieczeniowych, a zadaniem kodera medycznego jest zlokalizowanie i prawidłowe wprowadzenie tych kodów w oparciu o podane informacje. Zdalne kodowanie medyczne umożliwia koderom medycznym wykonywanie tej pracy online, we własnych domach, często po otrzymaniu codziennej lub cotygodniowej pracy od lekarza lub szpitala.

Aby uzyskać kwalifikacje do zdalnego kodowania medycznego, na ogół konieczne jest wzięcie udziału w programie szkoleniowym i otrzymanie certyfikatu, co zwykle może nastąpić w ciągu kilku miesięcy. Gdy ktoś jest certyfikowanym koderem medycznym, idealnie będzie łatwiej znaleźć pracę. Niektóre osoby zaczną pracować nad kodowaniem medycznym na miejscu w gabinecie lekarskim lub szpitalu, a po wykazaniu dobrej etyki pracy mogą otrzymać możliwość pracy z domu, wykonując zdalne kodowanie medyczne online. Tak długo, jak jednostki są w stanie nadążyć za zmianami w praktykach kodowania i terminologii, a także przepisach ubezpieczeniowych, praca w domu w ten sposób może być całkiem efektywna.

Zdalne kodowanie medyczne, wraz z różnymi rodzajami transkrypcji, jest jedną z najczęstszych karier zawodowych w domu. Dopóki praca zostanie wykonana na czas i z zachowaniem wysokiego standardu jakości, pracownicy mogą pracować o każdej porze dnia i nocy, a koszty ogólne są bardzo niewielkie. Wymagane jest niezawodne połączenie internetowe i dobry komputer, ale osoby, które wykonują tę pracę, mogą na ogół zmienić swój harmonogram, aby wziąć dni wolne, a nawet pracować w piżamie.

Zazwyczaj osoba, która zajmuje się zdalnym kodowaniem medycznym, otrzymuje tygodniowo pewną ilość dokumentacji, którą należy przekonwertować na odpowiednie kody, aby obciążyć pacjenta i firmę ubezpieczeniową. Często oznacza to otrzymywanie notatek lekarskich lub wyników niektórych badań medycznych, dlatego wymagana jest znajomość terminologii medycznej, anatomii i fizjologii, a także umiejętność zachowania dyskrecji i poszanowania prywatności pacjentów. Ten rodzaj pracy wymaga nauki, ale po opanowaniu różnych terminów i kodów używanych w kodowaniu medycznym może to być bardzo stabilna kariera.