Co to jest zeznanie ustne?

Zeznanie ustne to nic innego jak ustne oświadczenie osobie nadzorującej lub grupie osób, zwykle w celu prowadzenia dialogu na temat zdarzenia, które miało miejsce. Na przykład pracownik może zostać wezwany przed radę, aby wyjaśnić ostatnie straty poniesione przez organizację, lub profesjonalista uczestniczący w seminarium może zostać zaproszony do podzielenia się poglądami z resztą grupy. Oba te incydenty kwalifikują się jako zeznania ustne, ponieważ zostały wydane jako oficjalne oświadczenie w celu edukowania innych. Drugi aspekt zeznań ustnych zwykle wymaga, aby mówca był prawdomówny, dlatego system sądowniczy wymaga, aby świadkowie złożyli przysięgę, że będą mówić prawdę.

Być może najczęstszym miejscem, w którym używa się zeznań ustnych, jest system sądownictwa i prawo karne. Funkcjonariusze policji, prokuratorzy okręgowi, sędziowie i przysięgli wszyscy słuchają zeznań, aby zadecydować o wyniku procesu, ale zanim nadejdzie termin rozprawy, zwykle zbiera się dziesiątki, a nawet setki zeznań. Organy ścigania będą przesłuchiwać świadków i żądać oświadczeń ustnych, które są często nagrywane, a następnie rozmowy te będą odtwarzane decydentom podczas tworzenia sprawy. Jeśli incydent rzeczywiście trafi na rozprawę, różni świadkowie prawdopodobnie zostaną poproszeni o złożenie zeznań przed sędzią i przysięgłymi.

Zwykle w postępowaniach, w których odbywają się oficjalne zeznania ustne, sesja rozpoczyna się przedstawieniem mówcy oraz innych uczestników znajdujących się w pomieszczeniu. Mówcy często otrzymuje oświadczenie dotyczące krzywoprzysięstwa lub kar za nieuczciwość. Tej osobie zazwyczaj zadaje się wtedy kilka uproszczonych pytań, które pojawiają się w aktach — takie rzeczy jak jej aktualny adres, stanowisko zajmowane w firmie, w której pracuje, czy wiek i stan cywilny są powszechne. Gdy rozpocznie się oficjalne oświadczenie dotyczące incydentu, mówca może podzielić się swoimi wspomnieniami z danego wydarzenia.

Z definicji zeznanie ustne obejmuje każde wydarzenie, w którym głównym celem mówcy jest edukacja słuchaczy. Oznacza to, że codziennie zeznania składają profesjonaliści, tacy jak nauczyciele, reporterzy i różne formy trenerów. W rzeczywistości dzielenie się historią z dzieckiem lub grupą dzieci również kwalifikowałoby się jako zeznanie ustne, więc warunkiem wstępnym jest nie tyle to, kim są słuchacze, ile jakość i prawdziwość udostępnianego dialogu.