Co to jest zgoda prawna?

Zwolnienie prawne to umowa, w której strona zwalnia zobowiązanie, odsetki lub zobowiązania w zależności od charakteru sytuacji, dla której przygotowywane jest zwolnienie. Zwolnienia prawne są powszechnie pisemnymi umowami, w celu posiadania trwałego zapisu zawierającego podpis, ale w niektórych przypadkach mogą to być umowy ustne. Przy tworzeniu prawnego zwolnienia zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem, aby upewnić się, że zwolnienie jest odpowiednie do okoliczności i nie ma luk prawnych.

Klasycznym przykładem legalnego wydania jest formularz używany przez fotografa lub dziennikarza. Formularz jest podpisany przez każdego, kto jest fotografowany lub przeprowadzany wywiad, co daje zwolnionemu prawo do wykorzystania wizerunku i słów wydawcy w projekcie. Bez formularza zwolnienia mogą potencjalnie pojawić się wyzwania prawne w przyszłości.

Zwykłe oświadczenie może na przykład zawierać stwierdzenie, że ktoś wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia w materiałach promocyjnych. Bardziej złożona wersja może również zwalniać prawa do przedruków i różnych publikacji. Na przykład, jeśli uczelnia otrzyma zgodę na wykorzystanie zdjęcia studenta na swojej stronie internetowej, formularz będzie zawierał również zgodę na broszury i adnotację, że zdjęcie może być potencjalnie przedrukowane, tak jak gdyby gazeta pisząca artykuł o uczelni zapytała do zdjęć kampusowych.

Zgody prawne służą również do zbierania informacji, które można wykorzystać do weryfikacji wieku i innych danych. Jest to szczególnie ważne, gdy omawiany materiał ma charakter dla dorosłych, a zwolniona osoba chce potwierdzić, że w momencie robienia zdjęcia lub filmu osoba zwolniona była pełnoletnia.

Zwolnienia z odpowiedzialności są powszechne w każdej sytuacji, w której ludzie zlecają usługi, które mogą potencjalnie wiązać się z ryzykiem. Na przykład, gdy ktoś robi sobie tatuaż, artysta zwykle ma formularz zwolnienia, na którym wykonuje znaki wskazujące, że nie będzie pociągał artysty lub sklepu do odpowiedzialności. Podobnie, legalne zwolnienie może być użyte, gdy ktoś ma zamiar zaangażować się w coś, co może być fizycznie niebezpieczne, takie jak skoki spadochronowe lub rafting. Konieczne może być również podpisanie prawnego zwolnienia przed skorzystaniem z niektórych zabiegów medycznych, aby lekarze mieli dokumentację, że pacjent zrozumiał ryzyko i wyraził dobrowolną zgodę.

Pod koniec sporu sądowego w sprawie spornej lub w prywatnej umowie mającej na celu załatwienie sprawy często stosuje się formularz zwolnienia, aby zapewnić, że wydawca nie wróci w przyszłości z dodatkowymi roszczeniami. Na przykład firma ubezpieczeniowa może zaoferować komuś jednorazową wypłatę ryczałtową w celu wymiany całkowitego pojazdu, jeśli osoba ta zgadza się podpisać oświadczenie prawne wskazujące, że nie będzie pociągać firmy ubezpieczeniowej do odpowiedzialności za inne wydatki, takie jak przyszłe wydatki związane z leczeniem do katastrofy, która wywaliła samochód.