Co to są antybiotyki dożylne?

Antybiotyki dożylne (IV) to leki, które są dostarczane bezpośrednio do krwiobiegu za pomocą igły i rurki połączonej z torebką lub pojemnikiem. Najczęściej lek jest dostarczany powoli poprzez proces wkraplania, co pozwala uniknąć przedostawania się powietrza do krwi. Antybiotyki dożylne są na ogół stosowane w leczeniu infekcji bakteryjnych. Dostarczając leki bezpośrednio do krwiobiegu, są one przenoszone do miejsca infekcji szybciej i skuteczniej, aby przyspieszyć czas gojenia.

Antybiotyki dożylne są zwykle zarezerwowane dla ciężkich infekcji, które wymagają szybszego leczenia. Mniejsze wzrosty bakterii leczy się doustnymi antybiotykami, które niosą ze sobą mniej skutków ubocznych i ryzyka powikłań. Mogą być również podawane w znacznie wyższych dawkach, w zależności od ciężkości i rodzaju leczonej infekcji. Czasami antybiotyki dożylne mogą być stosowane w lżejszej infekcji, jeśli leki doustne nie mogą dostać się w odpowiednie miejsce. Na przykład kobiety w ciąży otrzymują dożylnie leki na bakterie paciorkowca grupy B, ponieważ wersje doustne nie zabijają skutecznie bakterii w pochwie, aby zapewnić ochronę dziecka.

Podobnie jak w przypadku wszystkich odmian, antybiotyki dożylne są używane tylko do zabijania wzrostu bakterii. Nie są skuteczne w zwalczaniu wirusów i innych chorób. Skutki uboczne mogą obejmować nudności, wymioty, zawroty głowy i inne zaburzenia trawienia. Mogą one być łagodne lub ciężkie, w zależności od stosowanej dawki i indywidualnych tolerancji pacjenta.

Stosowanie antybiotyków dożylnych jest ogólnie ograniczone i stosuje się je tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Wiążą się z niewielkim ryzykiem, takim jak rozwój bakterii lekoopornych. Czasami w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić podrażnienie lub ból.

Przerost drożdżaków i wynikające z niego podrażnienia są powszechne przy stosowaniu antybiotyków dożylnych. To wymaga innego rodzaju leków do leczenia. Częste stosowanie antybiotyków może powodować nawracające infekcje drożdżakowe i może wpływać na skuteczność niektórych innych leków, takich jak tabletki antykoncepcyjne.

Pacjenci, którym podaje się antybiotyki dożylnie, powinni otrzymać wyjaśnienie dotyczące leczonej choroby, a także skutków ubocznych i zagrożeń związanych z lekami dożylnymi. Gdy przyczyną są choroby inne niż zagrażające życiu, należy rozważyć i szczegółowo wyjaśnić pacjentowi korzyści wynikające z zastosowania dożylnych metod leczenia w porównaniu z lekami doustnymi. Jeśli możliwe są metody doustne, należy mu przekazać odpowiednie informacje, aby mógł podjąć świadomą decyzję.