Czy istnieje związek między trazodonem a przyrostem masy ciała?

Na podstawie badań klinicznych i zgłoszonych skutków ubocznych wydaje się, że istnieje związek między trazodonem a przyrostem masy ciała. Pacjenci przyjmujący lek zgłaszali wiele różnych skutków ubocznych, a przyrost masy ciała wystąpił zarówno u pacjentów hospitalizowanych, jak i ambulatoryjnych. Badania kliniczne wydają się wskazywać, że zwiększenie masy ciała jest bardziej prawdopodobne u pacjentów przyjmujących lek poza szpitalem, ale może to wynikać z tego, że pacjenci są w stanie lepiej zaspokoić swój zwiększony apetyt. Nawet u pacjentów ambulatoryjnych mniej niż jeden na 20 pacjentów doświadcza przyrostu masy ciała.

Trazodon jest antydepresantem, ale dokładny mechanizm działania nie jest jeszcze znany. Uważa się, że działa poprzez blokowanie receptorów serotoniny i równoważenie poziomu serotoniny w mózgu. Lek występuje w postaci tabletki i jest przyjmowany od jednego do trzech razy dziennie. Nie działa dokładnie w taki sam sposób jak selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), ale uważa się, że blokuje wychwyt zwrotny serotoniny. Oznacza to, że serotonina jest dostępna dla nerwów w mózgu.

Badania kliniczne przeprowadzone nad skutecznością leku wykazały związek między trazodonem a przyrostem masy ciała w porównaniu z placebo. Chociaż przyrost masy ciała jest daleki od najczęstszych skutków ubocznych leku, zarówno pacjenci hospitalizowani, jak i ambulatoryjny, otrzymujący lek, doświadczyli większego przyrostu masy ciała w porównaniu z grupą placebo. Objawy są bardziej prawdopodobne u pacjentów ambulatoryjnych, gdzie ponad trzykrotnie więcej pacjentów przyjmujących lek poza szpitalem zgłasza przyrost masy ciała. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że trazodon powoduje wzrost apetytu, który nie może być całkowicie zaspokojony jedzeniem szpitalnym, ale może wystąpić, gdy pacjent jest w domu.

Dokładny mechanizm, za pomocą którego leki powodują utratę lub przyrost masy ciała, często nie jest znany. Z tego powodu trudno powiedzieć, dlaczego trazodon i przyrost masy ciała są ze sobą powiązane, tak jak się wydaje. Niektórzy ludzie faktycznie doświadczają utraty wagi podczas przyjmowania trazodonu, ponieważ nie muszą już równoważyć poziomu serotoniny w mózgu za pomocą jedzenia. W mózgu zachodzi wiele różnych procesów biochemicznych, a dokonanie zmiany chemicznej może skutkować niezrozumiałymi wynikami. Wydaje się, że jednym z nich jest związek między trazodonem a przyrostem masy ciała.