Czy łączenie diazepamu i tramadolu jest bezpieczne?

Jeśli chodzi o interakcje między lekami, większość lekarzy uważa, że ​​połączenie diazepamu i tramadolu wiąże się z umiarkowanym ryzykiem i dlatego należy go unikać, jeśli to możliwe. Diazepam, benzodiazepina, jest stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych oraz jako lek dodatkowy stosowany w leczeniu napadów padaczkowych. Tramadol, lek przeciwbólowy podobny do narkotyków, jest stosowany w leczeniu silnego lub przewlekłego bólu. Wiele skutków ubocznych tych leków jest takich samych, więc połączenie ich zwiększa prawdopodobieństwo lub nasilenie zdarzeń. Głównym problemem są zagrożenia związane ze zmniejszoną czujnością, drgawkami, trudnościami w oddychaniu i depresją ośrodkowego układu nerwowego.

Skutki uboczne, takie jak senność, zawroty głowy i ogólne osłabienie czujności, są wspólne zarówno dla diazepamu, jak i tramadolu. Senność i łagodne zawroty głowy są częstymi skutkami ubocznymi wielu leków, ale połączenie dwóch leków o podobnych skutkach zazwyczaj nasila wynikające z nich skutki uboczne. W związku z tym pacjenci, którzy muszą zachować schemat leczenia obejmujący przyjmowanie obu tych leków, powinni zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługi ciężkiego sprzętu lub wykonywania innych czynności wymagających czujności.

Oprócz zwiększonej senności, przyjmowanie diazepamu i tramadolu może również powodować depresję ośrodkowego układu nerwowego. Objawy depresji ośrodkowego układu nerwowego obejmują niewyraźną mowę, niewyraźne widzenie, zmniejszoną reakcję na ból, chwiejny chód, słabą koordynację i inne objawy podobne do zatrucia. Początkowo pacjenci mogą odczuwać tylko zwiększoną senność, ale kontynuowanie leczenia może osłabić inne funkcje ośrodkowego układu nerwowego, utrudniając pacjentowi wykonywanie codziennych czynności. Ciężka depresja ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do śpiączki i innych, poważniejszych powikłań.

Ostrzeżenia dotyczące zarówno diazepamu, jak i tramadolu obejmują zwiększone ryzyko drgawek. W przypadku osób, które przeszły uraz głowy, zaburzenia napadowe i niektóre rodzaje zaburzeń metabolicznych, ryzyko napadu podczas przyjmowania tramadolu lub diazepamu jest znacznie wyższe. Powszechnie uważa się, że leczenie, które obejmuje stosowanie obu tych leków, stwarza medycznie niedopuszczalne ryzyko napadów, zwłaszcza u pacjentów z predyspozycją do napadów.

Depresja układu oddechowego to kolejne ryzyko, które wiąże się z połączeniem tramadolu i diazepamu lub innych podobnych leków, które mają właściwości uspokajające. Każdy lek osobno wymienia trudności w oddychaniu jako możliwy poważny skutek uboczny. Jednoczesne stosowanie tych leków synergistycznie zwiększa ryzyko związane z depresją układu oddechowego. Wdychanie i wydychanie przez pacjenta zwalnia, co powoduje wzrost poziomu dwutlenku węgla i zmniejszenie ilości tlenu w krwiobiegu. Niektóre przypadki depresji oddechowej mogą w najgorszym przypadku doprowadzić do całkowitego zatrzymania oddechu, uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci.

Chociaż indywidualnie klasyfikowane jako umiarkowanie ryzykowne, stosowanie tramadolu i diazepamu jednocześnie jest wyjątkowo ryzykowne dla niektórych pacjentów. Osobom, które w przeszłości miały napady padaczkowe, choroby układu krążenia lub nerek, astmę i inne trudności z oddychaniem lub uzależnienie od narkotyków lub alkoholu, zdecydowanie odradza się jednoczesne stosowanie. Gdy nie da się uniknąć łącznego stosowania, zdecydowanie zaleca się ścisłe monitorowanie przez personel medyczny.