Czy łączenie meloksykamu i ibuprofenu jest bezpieczne?

Meloksykam to lek przeciwbólowy należący do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek ten działa poprzez hamowanie enzymu cyklooksygenazy-2 (COX-2), który bierze udział w odpowiedzi zapalnej, zmniejszając w ten sposób ból i obrzęk. Razem, meloksykam i ibuprofen, inny NLPZ, mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem pewnych szkodliwych skutków ubocznych. Okazjonalne mieszanie tych leków może nie być szkodliwe, ale łączenie ich w dużych dawkach lub w regularnych odstępach czasu nie jest zalecane ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych skutków.

Wiele leków NLPZ hamuje również enzym COX-1, który jest strukturalnie podobny do COX-2, ale odgrywa inną rolę w organizmie. COX-1 pomaga chronić żołądek przed własnym kwasem. Hamowanie tego enzymu zwiększa zatem częstość występowania poważnych problemów, takich jak wrzody, perforacja żołądka i krwawienie z żołądka.

Badania wykazały, że meloksykam wykazuje preferencję do hamowania enzymu COX-2, chociaż nadal w pewnym stopniu hamuje COX-1. Samo hamowanie COX-1 nie jest na ogół wystarczające, aby prowadzić do problemów żołądkowych. Połączenie meloksykamu i ibuprofenu może jednak zwiększyć poziom hamowania COX-1 w żołądku ponad poziom, który normalnie osiągnąłby każdy z leków. Mogą wystąpić problemy żołądkowe, w tym krwawienia i wrzody, które są bardziej prawdopodobne, niż gdyby przyjmowano same duże dawki obu leków.

Inne działania niepożądane typowe dla NLPZ mają tendencję do nasilania się, jeśli te leki są mieszane. Rozstrój żołądka i możliwość biegunki lub zaparć mogą stać się znacznie bardziej prawdopodobne w obecności obu leków. Mogą również wystąpić objawy przypominające przeziębienie, takie jak kaszel i katar. Połączenie leków może spowodować ujawnienie się tych efektów nawet u pacjentów, którzy normalnie je tolerują.

Bardziej poważne skutki uboczne mają również większe prawdopodobieństwo wystąpienia podczas jednoczesnego przyjmowania meloksykamu i ibuprofenu. W tej sytuacji mogą wystąpić krwawe stolce, trudności w oddawaniu moczu, silny ból brzucha i obrzęk żołądka. Wystąpienie któregokolwiek z tych objawów wymaga natychmiastowego skontaktowania się z pomocą medyczną w nagłych wypadkach, ponieważ mogą to być oznaki krwawienia z żołądka, perforacji lub innych poważnych schorzeń.

Reakcje alergiczne mogą być bardziej prawdopodobne u niektórych osób przyjmujących oba leki jednocześnie. Reakcje te mogą prowadzić do zagrażających życiu powikłań, jeśli nie są leczone. Opuchnięte lub niebieskie obszary twarzy i ust lub duszność mogą sygnalizować reakcję alergiczną. W przypadku pojawienia się tych objawów należy zwrócić się o pomoc medyczną.