Czy łączenie zopiklonu i alkoholu jest bezpieczne?

Połączenie zopiklonu i alkoholu może wywołać potencjalnie zagrażającą życiu lub trwale uszkadzającą reakcję, jeśli zostanie połączone w wystarczających ilościach. Zopiklon zmniejsza tolerancję pacjentów na alkohol, a tym samym zwiększa toksyczność. Kombinacja może również nasilać działanie zopiklonu, które działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Badania potwierdziły, że połączenie zopiklonu z alkoholem może skutkować obniżeniem funkcji psychomotorycznych i poznawczych.

Wszystkie informacje medyczne stwierdzają, że nie zaleca się łączenia zopiklonu i alkoholu. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem takiego połączenia jest nasilenie działania uspokajającego, co oznacza, że ​​pacjent szybciej zaśnie. Oba leki mają nieodłączną toksyczność i wymagają pracy wątroby i nerek, aby je rozłożyć. Połączenie tych dwóch substancji zwiększa poziom toksyczności, a tym samym zwiększa ryzyko trwałych uszkodzeń. Przyjmowanie zopiklonu zmniejsza tolerancję pacjenta na alkohol i może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak wymioty i zawroty głowy.

Zopiclone to nasenny lek uspokajający, stosowany u pacjentów cierpiących na bezsenność. Działa poprzez depresję ośrodkowego układu nerwowego, powodując w ten sposób stan zrelaksowania, który prowadzi do snu. Celem leku jest umożliwienie pacjentom szybszego zasypiania i dłuższego zasypiania. Alkohol przyjmowany w wystarczających właściwościach ma również działanie uspokajające, dlatego łączenie zopiklonu i alkoholu jest przeciwwskazane. Chociaż alkohol ma również inne działanie, oba leki mają zasadniczo taki sam wpływ na układ nerwowy, więc połączenie ich zwielokrotnia ich siłę działania.

Badania potwierdziły ryzyko łączenia zopiklonu i alkoholu. To połączenie cierpi na sprawność psychomotoryczną i funkcje poznawcze pacjentów. Sprawność psychomotoryczna to umiejętność wykonywania prostych zadań ruchowych, takich jak dotknięcie przez pacjenta własnego nosa po wyciągnięciu ręki lub chodzenie w linii prostej. Funkcja poznawcza to zdolność jasnego myślenia oraz podejmowania świadomych i racjonalnych decyzji. Ta kombinacja efektów sprawia, że ​​prowadzenie pojazdu pod wpływem zopiklonu i alkoholu jest wyjątkowo niebezpieczne.

Możliwe działania niepożądane zopiklonu obejmują zawroty głowy i uczucie pustki w głowie. Są to częste działania niepożądane występujące u mniej niż jednego na dziesięciu pacjentów, wraz z innymi reakcjami, takimi jak nudności i ból głowy. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym jest metaliczny lub gorzki posmak w ustach, który zwykle zanika po kilku godzinach. Z lekiem wiązano również problemy ze wzrokiem, utratę pamięci i ogólne zmęczenie. U niektórych pacjentów mogą również wystąpić poważniejsze skutki uboczne, takie jak zmiany nastroju.