Czym jest duchowe oczyszczenie?

Oczyszczenie duchowe to sposób na usunięcie z ciała złych energii, które, jak się sądzi, powodują negatywne skutki zdrowotne i emocjonalne. W zależności od tradycji, energie te mogą mieć wiele różnych nazw, a usuwanie lub zmiana kolejności energii może odbywać się za pomocą różnych procesów. Zazwyczaj duchowe oczyszczenie jest dokonywane na osobie przez wyszkolonego uzdrowiciela, ale istnieją pewne rodzaje duchowych terapii, które opierają się na osobistych umiejętnościach medytacyjnych lub kierowaniu energią. Biorąc pod uwagę, że powodzenie tego typu terapii w dużym stopniu zależy od wiary w leżącą u jej podstaw filozofię, większość ludzi, którzy próbują duchowego oczyszczenia, jest już członkami tradycji, która używa tego rodzaju uzdrawiania.

Zwykle to, co wiąże się z duchowym oczyszczeniem, zależy od tradycji, w której odbywa się oczyszczenie. Na przykład duchowe oczyszczenie typu New Age może obejmować usunięcie z ciała ogólnych negatywnych energii, podczas gdy oczyszczenie chrześcijańskie może obejmować oczyszczenie ciała z grzesznych myśli. Ważne jest, aby dana osoba przestrzegała protokołu duchowego oczyszczenia, niezależnie od tradycji, której używa. Z drugiej strony oczyszczenie duchowe ma działać wyłącznie na ducha, a nie na sferę fizyczną, więc każde oczyszczenie duchowe, które obejmuje spożywanie niezwykłych lub nieznanych substancji, powinno być traktowane z podejrzliwością.

Większość ludzi uważa, że ​​użycie specjalnego pomieszczenia do procesu ułatwia duchowe oczyszczenie. Ten pokój może być udekorowany lub zaaranżowany w znaczący sposób i mógł zostać przygotowany przez oczyszczenie pokoju z energii. Uczestnicy procesu oczyszczania są często oceniani przed oczyszczaniem podczas sesji konsultacyjnej w celu określenia potrzeb duchowych. Właściwe przygotowanie jest bardzo ważne dla pomyślnego oczyszczenia.

Podczas oczyszczania przeprowadzanego przez uzdrowiciela często zdarza się, że osoba oczyszczana kładzie się. Uzdrowiciel może wtedy w jakiś sposób pracować z energiami w ciele, kierując je rękami, stosując talizmany lub jakąkolwiek inną metodą. Często uzdrowiciel jest odpowiedzialny za ukierunkowanie ćwiczeń wizualizacyjnych dla pacjenta, co pomaga pozbyć się negatywnej energii.

Osobiście kierowane oczyszczanie może obejmować intonowanie lub przemieszczanie energii, ale odpowiedzialność za wyczuwanie, gdzie leżą te energie, spoczywa na osobie oczyszczanej. Medytując lub rozmyślając w inny sposób, ludzie badają źródło zakłócenia i starają się je naprawić. Nawet jeśli tego typu oczyszczanie wykonuje się w domu, nadal ważne jest przygotowanie pomieszczenia i stworzenie specjalnej przestrzeni do oczyszczania. Oddzielając doświadczenie duchowego oczyszczenia od codziennego życia, proces ten może być skuteczniejszy.