Czym jest efekt Kopciuszka?

Efekt Kopciuszka to statystyczna tendencja do zabójstw dzieci popełnianych przez rodziców, które częściej dotyczą przybranego rodzica. Ogólnie rzecz biorąc, krzywdzenie dzieci jest bardziej prawdopodobne w przypadku dzieci przybranych niż dzieci biologicznych. Badacze przedstawili szereg teorii wyjaśniających to zjawisko, a niektórzy kwestionują efekt Kopciuszka, argumentując, że statystyki faktycznie wskazują na większe prawdopodobieństwo nadużyć w rodzinach przybranych w ogóle, a zagrożone są zarówno dzieci biologiczne, jak i przybrane.

Badacze zaczęli identyfikować ten problem w latach 1970. XX wieku, badając wskaźniki wykorzystywania dzieci i zabójstw w rodzinach w wielu rozwiniętych krajach, w tym w Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Badacze odkryli, że zgony dzieci często dotyczyły przybranych rodziców, w tempie na tyle wysokim, że jest statystycznie istotny. Wiele osób zauważyło również, że w tych sprawach o morderstwo wszystkie dzieci w rodzinie doświadczyły nadużyć, ale dzieci przybrane często poniosły ten ciężar.

Psychologowie ewolucyjni sugerują, że Efekt Kopciuszka jest wynikiem braku zainteresowania przybranymi dziećmi. Z biologicznego punktu widzenia wychowywanie przybranych dzieci nie przynosi żadnych oczywistych korzyści, ponieważ dzieci te nie są nosicielami materiału genetycznego danej osoby. Badacze krytyczni wobec psychologii ewolucyjnej argumentują, że inne czynniki mogą mieć wpływ na wyjaśnienie tego zjawiska. Ubóstwo może przyczyniać się do stresu i przemocy, a wiele morderstw dzieci można wiązać z ubóstwem, a także z rodzinami przybranymi. Ponadto badacze zauważają, że dzieci niepełnosprawne, w szczególności biologiczne lub stepowe, są bardzo narażone na zamordowanie lub znęcanie się przez rodzica.

Istotne są odkrycia naukowców zainteresowanych efektem Kopciuszka. Identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka krzywdzenia dzieci i morderstw może pomóc pracownikom socjalnym interweniować, zanim sytuacja stanie się niebezpieczna, a także odegrać rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad dzieckiem w sprawach sądowych. Pomocne może być również uświadomienie nauczycielom i innym osobom, które kontaktują się z dziećmi, problemu, ponieważ pozwala im wcześnie dostrzec oznaki nadużycia.

Krytycy ostrzegają, że efekt Kopciuszka nie powinien być traktowany jako wskaźnik, że wszyscy przybrani rodzice są nadużyciami. Chociaż istnieje statystyczny związek między rodzinami przybranymi a wykorzystywaniem dzieci, zwłaszcza przybranych, nie oznacza to, że przybrani rodzice są z natury niebezpieczni dla dzieci w ich życiu. Wielu z powodzeniem wychowuje dzieci w kochających, wspierających gospodarstwach domowych. Efekt Kopciuszka wskazuje na potrzebę odpowiedniej interwencji w rodzinie zastępczej, w której rodzice kłócą się o dzieci, szczególnie w kwestiach towarzyszących, takich jak dyscyplina.