Czym jest paradygmat programowania?

Programiści komputerowi ewoluowali od początków języków przetwarzania bitowego pierwszej generacji do zaawansowanych logicznych projektantów złożonych aplikacji. Paradygmat programowania to logiczne podejście stosowane w inżynierii oprogramowania, które opisuje sposób implementacji języka programowania. Paradygmaty programowania są unikalne dla każdego języka w domenie programowania komputerowego, a wiele języków programowania wykorzystuje wiele paradygmatów. Termin paradygmat najlepiej opisać jako „wzór lub model”. Dlatego paradygmat programowania można zdefiniować jako wzorzec lub model używany w języku programowania oprogramowania do tworzenia aplikacji.

Języki programowania są niezwykle logiczne i przestrzegają standardowych zasad matematyki. Każdy język ma unikalną metodę stosowania tych reguł, szczególnie w obszarach funkcji, zmiennych, metod i obiektów. Istnieje wiele paradygmatów programowania; przykłady obejmują programowanie obiektowe, proceduralne i strukturalne. Każdy paradygmat ma unikalne wymagania dotyczące użycia i abstrakcji procesów w języku programowania.

Pomocne jest ogólne zrozumienie historii języka programowania i oprogramowania, aby lepiej zrozumieć koncepcję paradygmatu programowania. We wczesnych dniach tworzenia oprogramowania inżynieria oprogramowania została ukończona poprzez stworzenie kodu binarnego lub kodu maszynowego, reprezentowanego przez jedynki i zera. Te manipulacje binarne powodowały, że programy reagowały w określony sposób. To wczesne programowanie komputerowe jest powszechnie określane jako paradygmat programowania „niskiego poziomu”.

Była to żmudna i podatna na błędy metoda tworzenia programów. Języki programowania szybko przekształciły się w paradygmat „proceduralny” lub języki trzeciej generacji, w tym COBOL, Fortran i BASIC. Te proceduralne języki programowania definiują programy w podejściu krok po kroku.

Kolejna ewolucja języków programowania polegała na stworzeniu bardziej logicznego podejścia do tworzenia oprogramowania, paradygmatu programowania „obiektowego”. Takie podejście jest stosowane w językach programowania Java™, Smalltalk i Eiffel. Ten paradygmat próbuje wyodrębnić moduły programu w obiekty wielokrotnego użytku.
Oprócz tych paradygmatów programowania istnieje również paradygmat „deklaratywny” i paradygmat „funkcjonalny”. Podczas gdy niektóre języki programowania ściśle wymuszają użycie jednego paradygmatu, wiele z nich obsługuje wiele paradygmatów. Niektóre przykłady tych typów to C++, C# i Visual Basic®.
Pozwalając programistom na elastyczność w zakresie języków programowania, można wykorzystać paradygmat programowania, który najlepiej odpowiada rozwiązywanemu problemowi biznesowemu. Wraz z rozwojem sztuki programowania komputerowego rozwijało się również tworzenie paradygmatu programowania. Tworząc ramy wzorca lub modelu do rozwoju systemu, programiści mogą tworzyć programy komputerowe, aby były jak najbardziej wydajne w ramach wybranego paradygmatu.