Czym jest Szkoła DWI?

Szkoła jazdy w stanie nietrzeźwym (DWI) to program edukacyjny dla osób, które zostały skazane za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. Dzięki tego typu programom przestępca DWI zazwyczaj dowiaduje się o wpływie narkotyków i alkoholu na swój organizm oraz o konsekwencjach wykroczeń związanych z DWI. Osoba może zostać skazana na uczęszczanie do szkoły DWI po uznaniu jej za winną popełnienia wykroczenia DWI lub może zostać skazana na udział w tego typu programie po przyznaniu się do winy w sprawie DWI. Długość czasu, przez jaki dana osoba musi uczęszczać do szkoły DWI, często zależy od powagi jego opłaty DWI; na przykład osoba, która po raz pierwszy wykroczyła, może spędzać mniej czasu w tego typu programie niż osoba, która przestępowała wielokrotnie. W niektórych jurysdykcjach system sądowy nie wymaga, aby szkoła DWI była wymagana, ale przestępca nadal może być zmuszony do uczęszczania do niej, jeśli ma nadzieję na odzyskanie prawa jazdy.

Osoba uczęszcza do szkoły DWI, aby otrzymać edukację w zakresie alkoholu i narkotyków. Kiedy dana osoba zapisuje się do jednego z tych programów, zazwyczaj dowiaduje się o prawach, które mają zastosowanie do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu w jego jurysdykcji. Tego typu program może również uczyć przestępców DWI o konsekwencjach prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Takie konsekwencje mogą obejmować nie tylko takie rzeczy, jak zawieszenie prawa jazdy i więzienie, ale także możliwość śmiertelnych wypadków.

Często szkoły DWI zapewniają coś więcej niż tylko badanie w klasie skutków prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym. W niektórych przypadkach wymagają, aby przestępcy DWI uczestniczyli w wycieczkach terenowych, podczas których mogą zobaczyć, jakie spustoszenia mogą spowodować przestępcy DWI. Na przykład tego typu program może obejmować wycieczki do lokalnej kostnicy lub szpitala, aby zobaczyć, co dzieje się z ofiarami wypadków DWI.

Zazwyczaj szkoły DWI kształcą przestępców w klasie. Zajęcia mogą się spotykać w weekendy lub wieczorami, aby pomieścić osoby, które w ciągu dnia pracują lub chodzą do szkoły. W niektórych miejscach istnieją programy DWI, które dana osoba może wypełnić online lub pocztą, ale programy te są mniej powszechne. Niektóre programy trwają tylko część dnia, podczas gdy inne mogą obejmować tygodnie, a nawet miesiące. Gdy dana osoba ukończy program DWI, może otrzymać certyfikat, którego może użyć, aby pokazać sędziemu, że ukończył kurs.

W wielu jurysdykcjach przestępcy są skazywani do szkoły DWI wraz z innymi karami, jakie otrzymują za wykroczenia DWI. Niekiedy jednak dana osoba może zapisać się do takiej szkoły dobrowolnie. W takich przypadkach jego dobrowolna rejestracja może pomóc mu skrócić czas zawieszenia prawa jazdy lub liczbę punktów, które są przyznawane za jego prawo jazdy. Jednak niektóre jurysdykcje nie czynią takich ustępstw dla przestępców, nawet jeśli ukończyli szkołę DWI.