Czym są prawa prywatne?

W najszerszym znaczeniu prawa prywatne to prawa przysługujące każdemu obywatelowi prywatnemu w niektórych krajach. Zwłaszcza, gdy pewne sprawy trafiają do sądu, obywatel może mieć możliwość dochodzenia, że ​​dane prawo prywatne zostało naruszone przez inną stronę. Prawa prywatne i przepisy dotyczące prywatności ewoluowały, a niektóre prawa zostały zdefiniowane w wielu krajach, ale inne nie zostały jeszcze określone.

Jednym z popularnych praw prywatnych jest prawo jednostki do ochrony jej prywatności i nienaruszania jej. Prywatność w tym sensie może oznaczać między innymi terytorium przestrzenne, własność fizyczną lub dane osobowe. Powszechne sytuacje, takie jak niezamówiona inwazja lub inwigilacja domu osoby, plądrowanie mienia i zdobywanie prywatnych danych bez wiedzy osoby, mogą stanowić naruszenie jej praw prywatnych.

Innym sposobem łamania prywatnych praw jednostki jest oszustwo, w którym tożsamość osoby jest nadużywana przez inną osobę w celu uzyskania zysków. Kradzież tożsamości i oszustwa mogą mieć miejsce w wielu sytuacjach, takich jak kradzież i używanie karty kredytowej innej osoby, podszywanie się pod lub wykorzystywanie jej nazwiska do reklam produktów, żeby wymienić tylko kilka. Obywatel może podjąć kroki prawne, jeśli może przedstawić dowody obrażeń z sytuacji, bezpośrednie lub bezpośrednie, fizyczne, psychiczne lub finansowe.

Działania zniesławiające, takie jak publikowanie fałszywych informacji lub poufnych danych, również mogą być podstawą do wniesienia sprawy o prawa prywatne. Zniesławienie może również obejmować publikowanie zweryfikowanych i dokładnych faktów, które mogą skazić charakter danej osoby lub zaszkodzić jej życiu. Takie okoliczności zwykle mają miejsce w mediach, gdzie dokumenty, zdjęcia lub filmy są pozyskiwane i publikowane, a wszystkie z nich mogą łatwo podważyć lub złamać reputację danej osoby.

Prawa prywatne mogą również obejmować tak zwane prawo do działania. Prawo do powództwa stanowi, że dana osoba może wystąpić do sądu z każdą stroną, która naruszyła jej prawa. W wielu przypadkach skarżący powinien przytoczyć konkretne przypadki naruszenia jego praw i przedstawić odpowiednie dowody weryfikujące to stwierdzenie.

Prawa prywatne mogą czasami kolidować z prawami publicznymi, na przykład gdy funkcjonariusze organów ścigania mają publiczne prawo do wejścia siłą do domu danej osoby, rzekomej własności prywatnej. Zwłaszcza w przypadku nowoczesnych technologii urządzenia monitorujące mogą być również powodem do niepokoju dla prywatnych obywateli, którzy chcą zachować swoje prywatne prawa. Inspekcje w miejscach takich jak centra handlowe, lotniska i hotele również są bardzo kontrowersyjne, ponieważ ludzie mogą uznać dokładne oględziny siebie i swoich toreb lub bagażu za naruszenie prywatności.