Jak duże globalne zagrożenie dla zdrowia stanowi zanieczyszczenie?

Na całym świecie zanieczyszczenie pochłania znacznie więcej istnień ludzkich niż choroby zakaźne czy wojny. W szczególności największe ryzyko stwarza zanieczyszczenie powietrza i wody. W 2015 roku naukowcy odkryli, że 9 milionów zgonów na całym świecie było spowodowanych zanieczyszczeniem, co odpowiada jednemu na sześć przedwczesnych zgonów. Raport opublikowany w 2017 roku przez Komisję Lancet stwierdza, że ​​zanieczyszczenia — w postaci powietrza, wody, gleby, zanieczyszczeń chemicznych lub zawodowych — są obecnie największą środowiskową przyczyną chorób i przedwczesnych zgonów na świecie. Zanieczyszczenie powietrza, które jest najpoważniejsze w gęsto zaludnionych miastach o niskich dochodach, jest przyczyną numer jeden, następnie zanieczyszczenie wody, a następnie zagrożenie zanieczyszczeniem w miejscu pracy.

Więcej o zanieczyszczeniach:

Od 2017 r. zanieczyszczenie powietrza na obszarach miejskich jest najwyższe w krajach Azji Południowej i Bliskiego Wschodu, takich jak Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie i Pakistan.
Z kolei krajem o najmniejszym zanieczyszczeniu powietrza na obszarach miejskich jest Australia.
Zanieczyszczenie miejsca pracy, które szczególnie dotyka górników i pracowników fabryk, powoduje 800,000 XNUMX zgonów rocznie na całym świecie.