Jak leczy się uszkodzenie płata czołowego mózgu?

Istnieje kilka różnych metod leczenia uszkodzenia płata czołowego mózgu, a rodzaj leczenia, które stosuje lekarz, zależy od przyczyny uszkodzenia. Zabiegi chirurgiczne są czasami dostępne i generalnie mają duże szanse powodzenia. Kiedy operacja nie jest opcją, konieczna jest opieka psychiatryczna i ocena, ponieważ żadne leki nie działają dobrze jako leczenie.

Często uszkodzenie płata czołowego mózgu jest na tyle małe, że nie powoduje żadnych problemów dla pacjenta. Pierwszym cyklem leczenia, po wykryciu zmiany, jest często czekanie i sprawdzenie, czy powoduje ona jakiekolwiek problemy. Regularne skanowanie obszaru może wskazywać, czy zmiana się powiększa, a ocena psychiatryczna może określić, czy powoduje ona jakiekolwiek nieprawidłowości behawioralne. Jeśli nie są widoczne żadne problemy, pracownik służby zdrowia może zdecydować o pozostawieniu zmiany w spokoju na czas nieokreślony.

Jednym z najczęstszych rodzajów uszkodzenia płata czołowego mózgu jest legion spowodowany przez łagodny nowotwór. Guz w płacie czołowym rzadko zagraża życiu, chociaż guz może powodować problemy z kontrolą impulsów pacjenta i może nasilać zachowania antyspołeczne. Jeśli to możliwe, leczenie polega na chirurgicznym usunięciu guza. Po usunięciu pacjent prawdopodobnie wróci do normy i istnieje niewielka szansa na nawrót guza.

Czasami guz w płacie czołowym jest złośliwy. Leczenie tego typu uszkodzenia płata czołowego obejmuje chirurgiczne usunięcie masy, a następnie leczenie mające na celu zatrzymanie progresji nowotworu. W leczeniu raka powszechnie stosuje się promieniowanie i chemioterapię.

Uszkodzenie płata czołowego spowodowane urazem lub pęknięciem naczynia krwionośnego w mózgu może spowodować nieodwracalne uszkodzenie mózgu. Leczenie tego typu uszkodzenia mózgu często obejmuje opiekę psychiatryczną i poradnictwo, zarówno dla pacjenta, jak i członków rodziny pacjenta. Zrozumienie zmian osobowości i zachowań związanych z uszkodzeniem może pomóc pacjentowi i jego rodzinie przystosować się do życia z tym schorzeniem.

Chociaż istnieją leki, które można stosować w leczeniu zmian chorobowych w innych częściach mózgu, na ogół nie są one skuteczne w przypadku tych w płacie czołowym. W przypadku infekcji w płacie czołowym można przepisać antybiotyki. To wyleczy chorobę atakującą mózg, ale nie pomoże złagodzić objawów uszkodzenia płata czołowego mózgu ani naprawić uszkodzenia po wyleczeniu choroby.