Jak leczyć oparzenie kwasem siarkowym?

Oparzenie kwasem siarkowym jest stanem nagłym i wymaga natychmiastowego leczenia. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest rozcieńczenie i pozbycie się całego kwasu siarkowego z miejsca oparzenia poprzez obfite nawadnianie wodą. Kwas siarkowy będzie dalej wnikał w skórę, dopóki nie zostanie usunięty. Wszelką odzież lub sprzęt z kwasem siarkowym powinna również zdjąć osoba nosząca odzież ochronną.

Oparzenia chemiczne, takie jak te spowodowane kwasem siarkowym, mogą wystąpić w wielu miejscach, głównie w warunkach przemysłowych. Kwas siarkowy znajduje się jednak w niektórych produktach gospodarstwa domowego. Wszystkie chemię gospodarczą należy trzymać pod kluczem, poza zasięgiem dzieci. Kwas siarkowy znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, przy produkcji nawozów, barwników, klejów, farb, wyrobów farmaceutycznych i wielu innych produktów.
Nasilenie oparzenia kwasem siarkowym będzie zależeć od siły kwasu. Kwas siarkowy jest zwykle transportowany w postaci stężonej, a więc najbardziej niebezpiecznej. Można go następnie rozcieńczyć, w zależności od tego, do czego jest używany.

Bez względu na stężenie operowanego kwasu należy przestrzegać ostrożnych i surowych przepisów BHP. Należy nosić okulary ochronne i ochronę twarzy, a także, w razie potrzeby, pełną ochronę ciała i rękawice. Podczas pracy z kwasem miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane, aby zapobiec wdychaniu oparów, ponieważ wdychanie oparów może spowodować wewnętrzne oparzenia.

Jeśli kwas rozleje się na jakąkolwiek część ciała, powodując oparzenie kwasem siarkowym, kwas przepali skórę, odsłaniając pod nią warstwę. Jeśli oparzenie kwasem siarkowym jest poważne, kwas może wnikać głębiej w ciało. To stwarza ogromne ryzyko infekcji. Należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
Pierwszym krokiem podczas leczenia oparzeń kwasem siarkowym jest pozbycie się kwasu powodującego oparzenie. Można to zrobić, obficie nawadniając obszar wodą i usuwając wszelkie ubrania zawierające kwas. Osoba opiekująca się pacjentem musi podczas udzielania pomocy nosić odzież ochronną, aby również nie uległa oparzeniu.

Jeśli oparzenie jest poważne, pacjent może doznać wstrząsu i powinien być leczony objawowo i utrzymywany w cieple. W szpitalu pacjent będzie traktowany w taki sam sposób, jak każdy pacjent z oparzeniami. Leczenie może obejmować uzupełnianie płynów, podawanie antybiotyków w celu zapobiegania infekcji i przeszczepów skóry. Powrót do zdrowia po poważnych oparzeniach może zająć dłuższy czas, podczas gdy tkanki się goją.