Jak leczyć posiniaczony palec?

Stłuczony palec jest zwykle wynikiem uderzenia lub urazu palca; krwawienie pojawia się pod skórą, a po uderzeniu prawdopodobnie pojawi się obrzęk i ból. W większości przypadków nie jest to poważna kontuzja, ale posiniaczony palec może świadczyć o znacznie poważniejszym problemie, takim jak złamanie kości lub naderwanie mięśnia. Jeśli ból i obrzęk trwają dłużej niż 5-10 dni, zaleca się zasięgnięcie porady lekarskiej. Jeśli palec traci ruchomość na dłużej niż 5-10 dni, warto również zasięgnąć porady lekarza.

Gdy dojdzie do urazu, dobrym pomysłem jest zastosowanie zabiegu RICE: odpoczynek, lód, kompresja i elewacja. Oblodzenie rany pomoże zapobiec obrzękom i złagodzi ból; ucisk i uniesienie pomogą zwiększyć przepływ krwi do urazu, przyspieszając w ten sposób szybsze gojenie posiniaczonego palca. Odpoczynek uszkodzonego palca przez kilka dni może być konieczne, aby zapobiec dalszym urazom i przyspieszyć gojenie; jeśli palec wymaga unieruchomienia, możesz przykleić go do jednego z pozostałych palców, aby zwiększyć stabilność, ale pamiętaj, że może to zmniejszyć mobilność dwóch palców, a nie tylko jednego.

Niektóre objawy, takie jak przebarwienia lub sztywność, mogą utrzymywać się przez kilka tygodni. Jest to ogólnie uważane za normalne, ale jeśli ból zranionego palca nasila się lub utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, palec mógł doznać złamania, naderwania ścięgna lub naderwania mięśnia. Drobne przypadki tych urazów zwykle goją się same, ale poważne obrażenia będą wymagały pomocy medycznej. Jeśli ból jest intensywny, natychmiast udaj się do lekarza, aby ustalić najlepszy sposób postępowania. Ciężkie złamania, w których pęka kość palca, mogą wymagać interwencji chirurgicznej. Zwichnięcia, w których kość wyskakuje z gniazda, mogą również wymagać pomocy lekarskiej, więc w przypadku wystąpienia takiego urazu należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jeśli pojawi się posiniaczony palec, ale nie spowodowało to żadnego uderzenia lub żadna inna przyczyna nie wydaje się być widoczna, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to wskazywać na znacznie poważniejszy problem. Niektóre choroby i zaburzenia mogą prowadzić do siniaków na palcach, a jeśli obecnie przyjmujesz jakiekolwiek leki, może być konieczne skonsultowanie się z lekarzem, aby dowiedzieć się, czy leki te mogą prowadzić do obrzęku. Jeśli tak, być może będziesz musiał zmienić leki.