Jak leczyć spuchnięte przedramię?

Pierwszym krokiem w leczeniu obrzęku przedramienia jest ustalenie, co powoduje obrzęk. Może to wymagać wizyty u lekarza, aby mógł postawić właściwą diagnozę; niektóre przyczyny obrzęku przedramienia są dość niewielkie, chociaż inne mogą być dość poważne, dlatego najlepiej jest uzyskać profesjonalną diagnozę, aby wyeliminować możliwość poważnego lub zagrażającego życiu stanu. Najczęstszą przyczyną obrzęku przedramienia jest uraz spowodowany urazem lub przeciążeniem, podczas gdy mniej powszechne, ale poważniejsze stany, które mogą powodować taki obrzęk, obejmują złamania kości i obrzęk.

Wielu sportowców doświadcza obrzęku przedramienia po bezpośrednim uderzeniu lub urazie przedramienia. W wyniku uderzenia mięśnie, ścięgna i więzadła przedramienia mogą ulec uszkodzeniu, a rozerwanie tych tkanek może prowadzić do bólu i obrzęku. Poważne naprężenia mięśni i zwichnięcia więzadeł mogą w niektórych przypadkach prowadzić do obrzęku, a leczenie RICE jest często stosowane w leczeniu takiego obrzęku; RICE oznacza odpoczynek, lód, kompresję i elewację. Pęknięcia mięśni, w których mięsień odrywa się całkowicie od siebie lub ścięgien mocujących go do kości, mogą być niezwykle bolesne i prowadzić do obrzęków i siniaków. Ten stan wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Złamania kości mogą również prowadzić do obrzęku przedramienia, a takiemu obrzękowi prawdopodobnie towarzyszy ból. Złamania kości bywają bolesne, chociaż stopień bólu zależy od ciężkości złamania. Złamanie może być spowodowane uderzeniem lub urazem lub może to być złamanie przeciążeniowe, które występuje, gdy mięśnie i kości podlegają obciążeniu, które jest zbyt duże, aby te tkanki i kości mogły sobie z nimi poradzić. W kości może rozwinąć się małe pęknięcie, które prowadzi do bólu i obrzęku. Mniejsze złamania są leczone z odpowiednim odpoczynkiem, podczas gdy cięższe złamania mogą wymagać więcej pomocy medycznej lub nawet operacji w celu naprawy kości.

Obrzęk może powodować obrzęk przedramienia, chociaż ten stan jest mniej powszechny niż inne przyczyny. Obrzęk występuje, gdy w określonej części ciała gromadzi się płyn; może wystąpić w wielu częściach ciała, a gdy pojawi się na przedramieniu, może być konieczna wizyta u lekarza, który ustali przyczynę obrzęku. Zwykle nie jest to stan zagrażający życiu ani poważny, chociaż może to być w niektórych przypadkach i może prowadzić do innych poważniejszych stanów.