Jak leczyć ukąszenie czarnego węża?

Przed leczeniem ukąszenia czarnego węża, identyfikacja jest ważna, aby ustalić, czy wąż jest jadowity czy niejadowity. W zależności od kraju lub regionu, czarny wąż może odnosić się do co najmniej kilku różnych gatunków. Typy jadowite obejmują rodzaj Pseudechis pochodzący z Australii i bawełniany pysk Agkistrodon piscivorus występujący w Ameryce Północnej. Przykładami niejadowitych czarnych węży są Natrix atra z Jamajki i wąż rurowy z Tajlandii. Jeśli nie jest jadowity, leczenie ukąszenia czarnego węża jest ważne, aby zapobiec infekcji, podczas gdy unikanie poważnej choroby lub śmierci często wymaga opieki w izbie przyjęć, aby otrzymać odpowiednią dawkę antytoksyny lub antytoksyny na ukąszenia jadowite.

Szpitale zazwyczaj przenoszą antytoksynę dla wszystkich rodzajów jadowitych węży na ich obszarze. Wizyta w szpitalnej izbie przyjęć jest zwykle konieczna, aby ofiara ugryzienia przez jadowity czarny wąż otrzymała odpowiednią dawkę antytoksyny dla uzyskania najlepszych szans na wyzdrowienie. Niektóre gatunki jadowitych czarnych węży, takie jak odmiany czerwonobrzucha i niebieskiego brzucha, mogą być leczone antytoksyną węża tygrysiego. Antytoksyna jest prawdopodobnie podawana we wstrzyknięciu. Gdy ofiara przebywa w szpitalu, będzie również leczona z powodu wszelkich objawów, które mogą wynikać z ugryzienia, takich jak niskie ciśnienie krwi lub w niektórych przypadkach silny ból.

W przypadku ukąszenia przez jadowitego czarnego węża należy zawsze natychmiast szukać pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Jeśli to możliwe, należy skontaktować się ze szpitalem przed przybyciem ofiary, aby antytoksyna była gotowa. Jeśli ofiara musi czekać na profesjonalną pomoc medyczną, należy zachować spokój i zastosować techniki pierwszej pomocy. Pozostanie nieruchomo i utrzymywanie ugryzionej kończyny poniżej poziomu serca, jeśli to możliwe, są często uważane za ważne metody pierwszej pomocy, zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się jadu w organizmie.

Ukąszenie jadowitego czarnego węża należy w miarę możliwości umyć mydłem i wodą. Typowe metody leczenia ukąszeń jadowitych czarnych węży często obejmują owijanie elastycznej tkaniny bandażowej wokół ugryzionej kończyny. Można dodać szynę, aby uniemożliwić zginanie ręki lub nogi.

Pierwsza pomoc w przypadku ukąszeń jadowitych węży nie zastępuje wizyty w szpitalu w nagłych wypadkach i prawidłowej antytoksyny. Głównym celem leczenia powinno być zawsze jak najszybsze uzyskanie profesjonalnej pomocy w nagłych wypadkach. W niektórych przypadkach konieczne może być również profesjonalne leczenie ukąszenia niejadowitego czarnego węża. W zależności od gatunku ukąszenie czarnego węża może być bolesne lub ulec zakażeniu, jeśli nie zostanie odpowiednio leczone.