Jak napisać list alimentacyjny?

Jeśli jesteś zobowiązany do płacenia alimentów, od czasu do czasu możesz potrzebować skontaktować się zarówno z sądami, jak i wszelkimi agencjami rządowymi, które sprawują jurysdykcję nad Twoją sprawą. W tym celu może być konieczne wysłanie listu alimentacyjnego zgodnie z polityką sądu lub agencji. Przed wysłaniem listu dobrze jest skontaktować się z agencją, aby dowiedzieć się, czy istnieje formularz, który należy wypełnić zamiast pisać list. Może to zaoszczędzić dużo czasu i przyspieszyć każdą współpracę z agencją. Jeśli musisz sam napisać list, ważne jest, aby Twoja prośba została jasno sformułowana, abyś przedstawił siebie i swoją sprawę oraz zachował dowód wysłania listu do swoich akt.

Rodzice płacący alimenty mogą być zmuszeni do komunikowania się w swojej sprawie z więcej niż jedną agencją lub organizacją. Jeśli Twoje dzieci otrzymują jakiekolwiek świadczenia rządowe, może być wymagane złożenie pisma, w którym stwierdzasz, że płacisz alimenty, a także istotnych informacji o wysokości alimentów, które płacisz i jak często je płacisz. Jeśli nastąpią zmiany w Twoim zobowiązaniu, a Twoje płatności są automatycznie potrącane z Twojej wypłaty, możesz również wystąpić z wnioskiem, aby sąd rodzinny wysłał w Twoim imieniu list alimentacyjny do działu płac Twojego pracodawcy. W Stanach Zjednoczonych przepisy stanowe mogą również wymagać od każdego, kto rozpoczyna działalność gospodarczą lub ubiega się o licencję zawodową, wypełnienia listu lub formularza, w którym stwierdza, że ​​nie ma zobowiązań alimentacyjnych na dziecko lub jest zgodny z umową.

W zależności od przepisów obowiązujących w Twojej okolicy pisanie bezpośrednio do sędziego może nie być dobrym pomysłem. Jeśli masz problem, który musisz z nim omówić, możesz najpierw zasięgnąć porady prawnej, a następnie złożyć wniosek do sądu o rozprawę. Kiedy musisz napisać list do innych urzędników lub agencji, bardzo ważne jest, aby osoba czytająca Twój list była w stanie zidentyfikować Twoją sprawę i przejrzeć Twoje akta. Pamiętaj, aby podać swoje pełne imię i nazwisko, imię lub imiona swoich dzieci, a także adres, numer telefonu i numer identyfikacyjny sprawy. Zawsze opatrz datą i podpisz swój list oraz sporządź kopię do swoich akt. Być może będziesz musiał odwołać się do tego w dalszej komunikacji z urzędnikami alimentacyjnymi.