Jak oznaczyć pomysł znakiem towarowym?

Najprostszym wyjaśnieniem, jak zamieścić znak towarowy na pomyśle, jest to, że nie możesz tego zrobić. Znaki towarowe zapewniają ochronę nazw, logo i innych rodzajów identyfikatorów wskazujących, która firma wyprodukowała produkt lub świadczyła usługę dla klientów i klientów. Ten rodzaj ochrony obejmuje rzeczywiste rzeczy, które można zobaczyć lub przeczytać, które służą do identyfikacji jednej firmy od drugiej i uniknięcia zamieszania klientów, zapewniając jednocześnie ochronę własności intelektualnej. Ponieważ pomysł zazwyczaj nie jest uważany za rzeczywistą formę własności intelektualnej, nie można go znakiem towarowym.

Nawet jeśli nie możesz znakiem towarowym pomysłu, istnieją trzy główne sposoby ochrony danej formy własności intelektualnej. Wszystkie te metody chronią coś, co jest rzeczywiste lub przynajmniej widoczne, coś, co przeszło od idei do rzeczywistości. Prawa autorskie chronią dzieła sztuki i dzieła artystyczne, w tym wszystko, od rysunków i wierszy po utwory muzyczne i projekty architektoniczne. Patenty służą do ochrony wynalazków i maszyn, które ustanawiają nowe sposoby działania lub nowe wersje ustalonej koncepcji. Znak towarowy ma na celu ochronę własności intelektualnej, która służy do identyfikacji produktu lub usługi świadczonej przez firmę, i nie można znakiem towarowym pomysłu, ponieważ nie służy on jako taki identyfikator.

Ochrona własności intelektualnej rozszerzona przez tego typu znaki chroni jedynie rzeczywisty produkt lub zrealizowaną kreację. Nie można znakiem towarowym pomysłu tylko dlatego, że jako koncepcja, pomysły nie stanowią rzeczywistej własności. Przypominałoby to sytuację, w której ktoś próbuje zadeklarować własność hipotetycznego lądu, który może powstać w przyszłości z powodu aktywności wulkanicznej pod ziemskimi oceanami. Nie możesz znakiem towarowym pomysłu, ponieważ nie możesz znakiem towarowym potencjału lub koncepcji czegoś, a jedynie rzeczywistej rzeczy, która służy do identyfikacji Twojej firmy lub usług.

Kiedy rejestrujesz znak towarowy, musisz również dostarczyć rysunek swojego znaku towarowego i zazwyczaj będziesz musiał dostarczyć próbkę używanego znaku towarowego. Ponieważ pomysł istnieje w sposób efemeryczny, nie można było dostarczyć rysunku pomysłu, a więc nie można było go znakować. Możliwość znaku towarowego pomysłu stwarzałaby również duży potencjał do nadużyć, ponieważ różne przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogłyby rościć sobie prawa do całych koncepcji, eliminując w ten sposób wszelkie ryzyko konkurencji, ponieważ sam pomysł na konkretny produkt lub usługę byłby chroniony znakiem towarowym.