Jak przygotować się do egzaminu na technika farmaceutycznego?

W USA wielu pracodawców wymaga, aby potencjalni technicy farmacji przystąpili do egzaminu państwowego, aby udowodnić, że posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia kariery technika farmacji. Egzamin na technika farmacji, administrowany przez Radę Certyfikacji Techników Farmaceutycznych (PTCB), obejmuje różnorodne tematy związane z dziedziną farmaceutyczną. Wyniki testów danej osoby mogą mieć duży wpływ na rodzaj oferowanej pracy, ponieważ wielu pracodawców wymaga od kandydatów ponadprzeciętnych wyników. Na szczęście dostępnych jest wiele zasobów, które pomogą uczniom przygotować się do egzaminu.

Egzamin na technika farmacji składa się zwykle z 90 pytań wielokrotnego wyboru i jest podzielony na trzy sekcje, z których każda koncentruje się na określonym temacie. Pierwsza sekcja obejmuje federalne przepisy dotyczące opieki zdrowotnej, a druga poświęcona jest kontroli zapasów. Wreszcie, trzecia sekcja zawiera quizy z testerami na temat podstawowych umiejętności obsługi klienta i komunikacji.

Chociaż komisja certyfikacyjna nie zatwierdza żadnych konkretnych kursów szkoleniowych ani broszur, za niewielką opłatą studenci mogą wykupić test praktyczny z PCTB. Zaprojektowane, aby pomóc uczniom przygotować się do egzaminu na technika farmacji, te przykładowe testy są sformatowane dokładnie tak, jak rzeczywisty egzamin, z pytaniami obejmującymi ten sam materiał. Jednak wynik ucznia z tych egzaminów praktycznych pozostaje poufny.

Oprócz egzaminów praktycznych, PTCB zapewnia również szczegółowy przewodnik po studiach, który pomoże uczniom zapoznać się z informacjami, z których będą testowani. Ten obszerny dokument, znany jako Przewodnik po certyfikacji, obejmuje wszystkie tematy poruszane na egzaminie na technika farmacji. Studenci, którzy szczegółowo zapoznają się z przewodnikiem PTCB, powinni zatem posiadać pełną wiedzę na temat wszystkich obszarów egzaminu.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w przewodnikach naukowych PTCB, korzystne jest również dla studentów spotkanie z farmaceutą nadzorującym przed przystąpieniem do egzaminu na technika farmacji. Rozmowa z kimś, kto jest już zaznajomiony z materiałem znalezionym w teście, może być bardzo przydatna do opracowania udanego planu nauki.

Aby zarejestrować się na egzamin na technika farmacji, studenci muszą uiścić opłatę rejestracyjną oraz wybrać datę i miejsce przystąpienia do egzaminu. Ze względu na liczbę egzaminów przeprowadzanych każdego roku, PTCB planuje terminy egzaminów w ciągu roku, przeprowadzając egzamin w lokalizacjach w całych Stanach Zjednoczonych

Uczniowie mają dwie godziny na wypełnienie testu, który zwykle przeprowadzany jest na komputerze. W przypadku egzaminu wielokrotnego wyboru ważne jest, aby wybrać odpowiedź, która najlepiej odpowiada na każde pytanie. Ponadto zaleca się, aby studenci odpowiadali na każde pytanie na egzaminie, nawet jeśli nie są pewni odpowiedzi.

Wynik testu poczty PTCB następuje około trzech do czterech tygodni po przeprowadzeniu testu. Chociaż nie ma ograniczeń co do liczby osób, które mogą przystąpić do egzaminu na technika farmacji, studenci muszą uiścić wymaganą opłatę rejestracyjną za każdym razem, gdy się rejestrują. Dlatego ważne jest wstępne przygotowanie się do egzaminu, aby uniknąć dodatkowych kosztów.