Jak skuteczna jest amoksycylina na ból gardła?

Skuteczność amoksycyliny na ból gardła zależy od tego, czy ból gardła został spowodowany infekcją bakteryjną. Amoksycylina jest antybiotykiem, który jest zwykle bardzo skuteczny w leczeniu angina lub zapalenia migdałków, które są dwoma typami powszechnych infekcji gardła. Bólu gardła wywołanego przez przeziębienie nie da się wyleczyć antybiotykami, ponieważ przeziębienia wywoływane są przez wirusy, a antybiotyki nie działają na wirusy. Amoksycylina nie jest również przydatna w leczeniu bólu gardła spowodowanego problemami alergicznymi.

Antybiotyki mają na celu zabijanie bakterii. Kiedy dana osoba rozwija ból gardła, lekarz zwykle próbuje ustalić, co spowodowało ból, zanim przepisze jakikolwiek lek. W większości przypadków antybiotyki w ogóle nie są przepisywane, chyba że problem z gardłem był spowodowany jakimś rodzajem infekcji bakteryjnej. Amoksycylina jest powszechnie przepisywana osobom cierpiącym na anginę lub zapalenie migdałków, które czasami jest spowodowane przez paciorkowca. Jeśli ten lub inny antybiotyk zostanie przepisany na ból gardła, a objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni, prawdopodobnie ból był spowodowany infekcją wirusową lub innym rodzajem problemu, takim jak zaciek nosowy z nosa. przeziębienie lub alergie.

Aby ustalić, czy infekcja bakteryjna jest przyczyną bólu gardła, pracownik służby zdrowia zazwyczaj musi pobrać próbkę śluzu gardła. Kiedy śluz jest badany pod mikroskopem, bakterie lub wirusy można zazwyczaj zobaczyć i zidentyfikować. Te testy laboratoryjne zwykle trwają około 15 do 20 minut, a antybiotyki mogą być przepisane tego samego dnia, w którym pacjent zgłasza się do gabinetu z dolegliwościami. Oprócz przyjmowania antybiotyków, pracownik służby zdrowia może zalecić pacjentowi przyjmowanie leków przeciwbólowych, aby pomóc w radzeniu sobie z bólem gardła, dopóki infekcja nie ustąpi.

Instrukcje dotyczące stosowania amoksycyliny na ból gardła różnią się w zależności od wieku osoby. Małym dzieciom można zalecić przyjmowanie niewielkiej ilości dwa razy dziennie przez pięć do dziesięciu dni, podczas gdy dorosłym można zalecić stosowanie większej dawki tylko raz dziennie przez tydzień lub krócej. Bez względu na sposób przyjmowania leku osoby z bakteryjnymi infekcjami gardła często zgłaszają poprawę objawów w ciągu dwóch do trzech dni. Osoba, której przepisano amoksycylinę, powinna kontynuować przyjmowanie leku przez cały czas określony na recepcie, ponieważ przedwczesne odstawienie jakiegokolwiek antybiotyku może spowodować nawrót zakażenia.