Jak skuteczna jest klonidyna na lęk?

Lek klonidyna zmniejsza fizyczną reakcję na stres w ludzkim ciele, blokując adrenalinę, substancję chemiczną zaangażowaną w reakcje walki lub ucieczki. Jest przepisywany na kilka stanów zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym na lęki, panikę, bezsenność i wysokie ciśnienie krwi. Stosowanie klonidyny w stanach lękowych zapobiega fizycznym reakcjom na lęk, takim jak przyspieszone bicie serca i podwyższone ciśnienie krwi, zamiast polegać na jej zdolności do zatrzymywania niespokojnych myśli.

Istnieją inne leki do leczenia zaburzeń lękowych i paniki, ale wielu specjalistów od zdrowia psychicznego woli używać klonidyny w leczeniu lęku. W przeciwieństwie do benzodiazepin, innej klasy leków stosowanych w stanach lękowych, podczas ich stosowania istnieje niewielkie ryzyko uzależnienia. Badania sprawdzające skuteczność tego leku w leczeniu lęku wykazały, że był on znacznie lepszy niż leczenie placebo, co wskazuje, że ma rzeczywisty wpływ na leczenie tego zaburzenia psychicznego. Klonidyna zmniejszyła ataki lęku u większości badanych osób, ale w niektórych przypadkach pogorszyła objawy lęku.

Kiedy ludzie otrzymują klonidynę na niepokój, zwykle ma ona postać tabletek doustnych. Cięższe przypadki niepokoju mogą spowodować, że osoba nosi plaster z tym lekiem, co pozwoli na jego powolne wchłanianie przez skórę w miarę upływu czasu. W warunkach szpitalnych lek ten jest dostępny w postaci do wstrzykiwań do leczenia ostrych ataków lękowych.

Pacjenci przyjmujący klonidynę z powodu lęku powinni zdawać sobie sprawę z jej potencjalnych skutków ubocznych, zwykle ograniczonych do dość nieszkodliwych zjawisk, takich jak suchość w ustach, swędzenie i suchość skóry. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać bóle głowy, nudności i problemy ze snem. Czasami jednak mogą wystąpić poważniejsze skutki uboczne, które mogą wymagać pomocy medycznej, takie jak tętno poniżej 60 uderzeń na minutę, splątanie lub halucynacje. Powodem do niepokoju są również gorączka, zawroty głowy, duszności lub problemy z oddawaniem moczu.

Na lęk można przepisać więcej niż jeden lek, a lęk często występuje obok innych zaburzeń. Dlatego osoby przyjmujące klonidynę z powodu lęku powinny być świadome potencjalnych interakcji leków. Benzodiazepiny i inne leki depresyjne, w tym alkohol, a także opiaty, mogą nasilać senność i inne efekty klonidyny, a ich łączenie w dużych dawkach może być potencjalnie śmiertelne. Beta-blokery, inna klasa leków stosowanych w stanach lękowych i nadciśnieniu, mogą również nasilać działanie klonidyny i mogą być niebezpieczne w połączeniu. Inne leki wpływające na układy organizmu podobne do klonidyny, takie jak naparstnica i niektóre leki przeciwdepresyjne, również mogą być ryzykowną kombinacją.