Jak skuteczny jest kortyzon na zapalenie ścięgna?

Kortyzon, rodzaj kortykosteroidu, jest silnym lekiem przeciwzapalnym i jest często stosowany w postaci zastrzyków w leczeniu wielu schorzeń ortopedycznych, w tym zapalenia ścięgna, zwanego również „zapaleniem ścięgna”. Zapalenie ścięgien to stan zapalny lub podrażnienie ścięgien, stan, który często występuje w okolicy stawów, takich jak łokieć, nadgarstek i kolano. Skuteczność kortyzonu w leczeniu zapalenia ścięgien jest ogólnie pozytywna, a kortyzon jest uważany za bezpieczną terapię, gdy jest właściwie stosowany. Chociaż w przypadku każdego leczenia farmakologicznego kortyzon ma zarówno zalety, jak i wady, które należy porównać z jego skutecznością.

Kortykosteroidy są dostępne w postaci doustnej, do wstrzykiwań i miejscowej. Każda forma kortyzonu ma swoje specyficzne zastosowania i skuteczność. Na przykład formy doustne są wchłaniane i wpływają na cały organizm. Zastrzyki są leczeniem miejscowym i wpływają na pierwotne położenie anatomiczne, w którym wstrzyknięto. Formy miejscowe są w większości zarezerwowane do leczenia niektórych schorzeń skóry. Kortyzon w leczeniu zapalenia ścięgna jest zwykle podawany w postaci zastrzyków, jeśli leki doustne i inne nielekowe terapie są nieskuteczne lub niepraktyczne.

Porównując skuteczność doustnego i wstrzykiwanego kortyzonu w leczeniu zapalenia ścięgna, należy wziąć pod uwagę skutki uboczne każdego z nich. Większość lekarzy przed zaleceniem leczenia kortyzonem woli spróbować złagodzić stan zapalny i towarzyszący mu ból za pomocą niesteroidowego leku przeciwzapalnego (NLPZ). Chociaż kortyzon jest silnym i bezpiecznym środkiem przeciwzapalnym, w przypadku obu form występują skutki uboczne. Skutki uboczne doustnych kortykosteroidów mogą być kłopotliwe i obejmują przyrost masy ciała, zatrzymanie płynów, podwyższone ciśnienie krwi oraz umiarkowane lub ciężkie wahania nastroju. W przypadku wstrzykiwanych form kortyzonu te działania niepożądane na ogół nie występują, ale niosą ze sobą różne ryzyko.

Podczas gdy zastrzyki z kortyzonu mogą zapewnić natychmiastową, zlokalizowaną ulgę w stanach zapalnych i podrażnieniach bez skutków ubocznych doustnych kortykosteroidów lub podrażnienia żołądka przy długotrwałym stosowaniu NLPZ, miejscowe wstrzyknięcie kortyzonu może powodować osłabienie ścięgien. Wielu lekarzy nie decyduje się na wstrzykiwanie kortyzonu w leczeniu zapalenia ścięgien, chyba że zawiedzie każda inna metoda ulgi. Możliwość zerwania ścięgna wzrasta, gdy kortyzon jest wstrzykiwany bezpośrednio do ścięgna. Zerwane ścięgno jest nie tylko bolesne, ale może również wymagać naprawy chirurgicznej.

Rodzaj leczenia stosowanego w zapaleniu ścięgna będzie w dużej mierze zależał od historii medycznej oraz rodzaju, ciężkości i lokalizacji urazu. Wiele razy zapalenie ścięgna można leczyć kombinacją leków i terapii nielekowej, takiej jak unieruchomienie i lód. Przedłużający się stan zapalny, zwłaszcza w przypadku zajęcia otaczającej tkanki, kości i nerwów, może wymagać interwencji kortykosteroidów. Zastrzyki z kortyzonu często zapewniają długotrwałą ulgę w bólu spowodowanym stanem zapalnym, ale pamiętaj, aby przedyskutować wszystkie możliwe alternatywy, a także krótko- i długoterminowe skutki kortyzonu w leczeniu zapalenia ścięgien z wykwalifikowanym lekarzem.