Jak uruchomić kamerę internetową w systemie Linux?

Instalacja, konfiguracja i uruchomienie kamery internetowej w systemie Linux może być dość prostym procesem lub dość skomplikowaną procedurą. Aby instalacja przebiegała bezproblemowo, należy wykonać szereg czynności, a każda konfiguracja kamery internetowej i komputera będzie miała swoje własne dziwactwa i potencjalne problemy. W najbardziej uproszczonej formie istnieją trzy podstawowe kroki do uruchomienia kamery internetowej w systemie Linux. Najpierw ustal, czy kamera internetowa jest wykrywana po połączeniu i jej dokładną nazwę rozpoznawaną przez komputer. Po drugie, zainstaluj sterowniki wymagane do uruchomienia kamery internetowej. Po trzecie, zainstaluj i skonfiguruj dodatkowe oprogramowanie potrzebne lub pożądane do działania kamery internetowej. Jeśli kamera internetowa jest zgodna z klasą wideo USB (UVC), proces może być tak łatwy.

Przede wszystkim konieczne jest upewnienie się, że uprawnienia roota są przyznawane przed próbą ustanowienia kamery internetowej w systemie Linux. Aby poznać nazwę podłączonej kamery USB, użyj „lsusb”, aby wyświetlić listę wszystkich rozpoznanych urządzeń USB. Następnie pojawia się często skomplikowane zadanie wyszukiwania, kompilowania i instalowania sterowników. Sterowniki są zazwyczaj dostępne w jądrze, jako moduł ładowalny lub kompilowalny, albo jako spakowany sterownik binarny.

Aby określić, czy potrzebny sterownik jest już włączony w jądrze, użyj „dmesg”, aby wyświetlić listę załadowanych podczas uruchamiania. Jeśli sterownika nie ma na liście, ale nazwa modułu jest znana, można użyć polecenia „znajdź” w celu wyszukania ładowalnego modułu. Jeśli sterownika nie ma w jądrze, a nazwa jest nieznana, można uzyskać listę wszystkich dostępnych modułów, uruchamiając „ls -R /lib/module/’uname -r’/kernel”, gdzie „uname” to zastąpiona wersją jądra komputera.

Po określeniu nazwy modułu uruchomienie polecenia „lsmod” spowoduje wyświetlenie listy wszystkich załadowanych modułów. Przy odrobinie szczęścia moduł sterownika zostanie załadowany, ale jeśli nie, użyj „modprobe”, aby spróbować ręcznego załadowania. W niektórych przypadkach żadne z powyższych się nie powiedzie i do uruchomienia kamery internetowej w systemie Linux potrzebna jest łatka jądra lub ponownie skompilowane jądro. Witryna internetowa producenta aparatu może zawierać dodatkowe informacje i dokumentację pomocne przy instalacji sterownika.

W zależności od konfiguracji komputera, kamery i wersji oprogramowania może być konieczne włączenie węzła urządzeń wideo w celu uzyskania dostępu do kamery internetowej w systemie Linux. Użyj skryptu „MAKEDEV”, jeśli węzeł urządzenia wideo jeszcze nie istnieje. Przeszukaj urządzenia za pomocą menedżera plików lub sprawdź, co ładuje się podczas rozruchu, aby sprawdzić, czy już tam jest lub czy należy je utworzyć.
Po zainstalowaniu sterownika i ustanowieniu węzła urządzenia wideo nadszedł czas na zainstalowanie i skonfigurowanie wymaganego lub pożądanego oprogramowania. Istnieje wiele programów ułatwiających obsługę kamery internetowej w systemie Linux. Dostępne są różne programy do przechwytywania obrazów lub przechwytywania obrazów, które można zainstalować i obsługiwać z wiersza poleceń. Można również zastosować programy z graficznym interfejsem użytkownika (GUI), które zapewniają dodatkowe funkcje, takie jak wideokonferencje.