Jak wybrać najlepszą uczelnię Ajurwedy?

Kiedy student wybiera najlepszą szkołę ajurwedy dla swoich okoliczności, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym lokalizację, szczególne zainteresowania, akredytację, koszt i czas trwania programu. Ajurweda, „nauka życia”, to cały system opieki zdrowotnej opracowany w Indiach. Ta dyscyplina ma tysiące lat. Obejmuje zdrowie umysłu, ciała i ducha za pomocą zabiegów obejmujących jogę, masaże, dietę, zioła i zrozumienie typów umysłu i ciała, znanych jako dosze.

Lokalizacja uczelni ajurwedy będzie ważnym czynnikiem dla wielu studentów. Ci, którzy mieszkają w Indiach lub są w stanie przenieść się do tego kraju, mogą skorzystać z wieloletniej tradycji nauki ajurwedy w wielu indyjskich uczelniach. Studenci, którzy nie mogą przyjechać na szkolenie do Indii, będą musieli zbadać dostępność uczelni w swoim regionie.

W regionach, w których ajurweda jest mniej powszechna, zajęcia z ajurwedy mogą być oferowane przez wydział, który koncentruje się na uzdrawianiu integracyjnym lub holistycznym, a nie przez niezależną szkołę ajurwedy. Lokalne, regionalne i krajowe przepisy są również czynnikiem przy wyborze szkoły ajurwedy. Najlepiej byłoby, gdyby szkoła ajurwedy była akredytowana przez agencję w regionie, którym student jest zainteresowany praktyką. Niektóre uczelnie mogą być akredytowane z akademickiego punktu widzenia, ale stopień może nie pozwalać studentom ajurwedy na praktykę.

Kiedy uczeń ma szczególne zainteresowanie różnymi aspektami ajurwedy, będzie chciał znaleźć szkołę ajurwedy lub inną szkołę, która oferuje zajęcia, które odnoszą się do jego zainteresowań. Na przykład holistyczny ośrodek szkoleniowy może oferować zajęcia z masażu ajurwedyjskiego, ale nie z ziół ajurwedyjskich. Jeśli uczeń chciałby skupić się wyłącznie na masażu ajurwedyjskim, ta szkoła może nadal pomóc mu osiągnąć jego cele jako praktyka ajurwedy. I odwrotnie, jeśli uczeń jest zainteresowany ziołami, będzie chciał uczęszczać do ajurwedyjskiego college’u lub holistycznej szkoły, która oferuje ogrody ziołowe do użytku uczniów. Studenci, którzy są zainteresowani rozwojem praktyki ajurwedy, będą chcieli programu, który oferuje szerokie staże lub praktyki kliniczne, aby rozwijać umiejętności pracy z rzeczywistymi klientami.

Wraz z lokalizacją, przepisami, akredytacjami i ofertą kursów należy wziąć pod uwagę koszty czesnego i książek. Należy również oszacować koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania i dodatkowe. Po ustaleniu wszystkich należnych kosztów uczeń może zdecydować, które szkoły pasują do jego budżetu i wybrać spośród nich.

Uczeń może również mieć ograniczoną ilość czasu, którą może poświęcić na pójście do college’u ajurwedy lub innej szkoły holistycznej. Niektórzy uczniowie mogą być w stanie poświęcić na naukę pięć lub więcej lat, ale dla innych taki okres czasu może być niewykonalny. W takim przypadku długość programu będzie kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze uczelni ajurwedy.