Jak wybrać najlepszy kurs terapii tańcem?

Wybór najlepszego kursu terapii tańcem wymaga zapoznania się z zakresem dostępnych kursów, zbadania wymagań dotyczących kwalifikacji w Twojej okolicy i ewentualnie wybrania specjalizacji z terapii tańcem. Programy terapii tańcem zazwyczaj oferują kursy techniki tańca, oceny ruchów ciała, etyki, psychopatologii, metod doradztwa i nadzorowanej pracy w terenie. Specjalizacja w pomocy osobom w określonych grupach wiekowych, z niepełnosprawnością rozwojową lub pochodzeniem kulturowym może również odgrywać rolę w wyborze kursów terapii tańcem. Zbadanie lokalnych wymagań dotyczących zostania licencjonowanym specjalistą od zdrowia psychicznego i terapeutą tańca jest również ważnym krokiem przed wyborem kursu.

Programy terapii tańcem zazwyczaj oferują kursy, które wyposażają aspirującego terapeutę tańca w umiejętności w zakresie oceny psychologicznej, poradnictwa i terapii sztuką twórczą. Właściwy kurs terapii tańcem wspiera ogólne cele ucznia terapii tańcem poprzez wzmocnienie umiejętności oceny zdrowia psychicznego, technik poradnictwa i umiejętności tanecznych. Dla ucznia, którego trening taneczny odbył się dawno temu, najlepsze kursy terapii tańcem mogą koncentrować się na technice tańca lub improwizacji. Silny tancerz, który jest nowy w dziedzinie terapii zdrowia psychicznego, może bardziej skoncentrować się na kursach dotyczących interpretacji mowy ciała, diagnozy psychologicznej i technik poradnictwa.

Specjalizacja z terapii tańcem jest również ważnym czynnikiem przed wyborem kursu terapii tańcem. Na przykład praca z małymi dziećmi wymaga znajomości ich potrzeb rozwojowych oraz skutecznych ćwiczeń i metod terapii tańcem. Osoby niepełnosprawne mają również specjalne potrzeby i wymagają doświadczonych terapeutów tańca, którzy ukończyli odpowiednie kursy i wiedzą, jak odpowiednio dostosować sesje terapeutyczne. Chęć pracy z dorosłymi z określonych środowisk kulturowych może również kierować wyborem kursu terapii tańcem, a Ty możesz skoncentrować się na kursach, które dotyczą kulturowych interpretacji ruchu lub kulturowych tabu. Praktycznie we wszystkich przypadkach uczestnictwo w kursach prowadzonych przez instruktorów, którzy mają duże doświadczenie w tej specjalności, jest ważne dla poznania najistotniejszych zagadnień i skutecznych technik doradczych.

Badanie wymagań dotyczących poświadczeń również odgrywa rolę w wyborze kursu. Terapia tańcem jest formą doradztwa w zakresie zdrowia psychicznego i na ogół wymaga specjalnej licencji, zanim pacjenci będą mogli być leczeni. Na przykład krajowe stowarzyszenie certyfikujące może wymagać określonej liczby kursów związanych z umiejętnościami tanecznymi lub doradczymi. Należy również wziąć pod uwagę lokalne standardy licencjonowania, aby wybrać kursy, które spełniają niezbędne wymagania. Zbadanie tych wymagań może doprowadzić do wybrania konkretnego programu terapii tańcem, studiowania kursów, które mogą przygotować do egzaminów licencyjnych i/lub zapisania się na kursy obejmujące zajęcia terenowe lub staże terapii tańcem.