Jak zostać inspektorem elektrycznym?

Inspektor elektryczny upewnia się, że instalacja elektryczna budynku jest zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Aby zostać inspektorem elektrycznym, musisz dobrze rozumieć przepisy dotyczące elektryczności i bezpieczeństwa. Wiedza ta jest zwykle zdobywana poprzez połączenie edukacji formalnej i szkolenia w miejscu pracy. Aby zostać inspektorem elektrycznym, zwykle wymagana jest licencja zawodowa, a także możesz chcieć uzyskać certyfikat zawodowy, aby utrzymać swoje umiejętności i wiedzę na bieżąco.

Najlepiej jest zdobyć dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie elektroniki, zanim zostaniesz inspektorem elektrycznym. Chociaż niektórzy pracodawcy akceptują stopień naukowy współpracownika, większość wymaga ukończenia tytułu licencjata przed zatrudnieniem. Typowe zajęcia w college’u obejmują takie przedmioty, jak elektronika, teoria elektryczna, obwody i okablowanie. Dowiesz się również kodeksów bezpieczeństwa elektrycznego i jak czytać plany architektoniczne.

Oprócz formalnego wykształcenia, aby zostać inspektorem elektryków, potrzebna jest również pewna doza praktycznego doświadczenia zawodowego. Możliwe jest wzięcie udziału w jakimś rodzaju stażu podczas studiów w celu zdobycia praktycznego szkolenia. Niektórzy pracodawcy mogą zezwolić Ci na odbycie praktyki jako praktykant, jeśli staż w college’u nie jest możliwy. Praktyka pozwala ci towarzyszyć przez pewien czas doświadczonemu inspektorowi elektrykowi w celu doskonalenia swoich umiejętności.

Większość lokalnych regionów wymaga licencji zawodowej, aby zostać inspektorem elektrycznym. Wymagania licencyjne różnią się w zależności od regionu i należy je określić przed zapisaniem się na studia. Możesz rozważyć uzyskanie certyfikatu zawodowego po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W Stanach Zjednoczonych certyfikację zawodową oferuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Inspektorów Elektryków. Wymogi dotyczące doświadczenia zawodowego różnią się w zależności od stopnia ukończenia studiów, a kursy recertyfikacyjne muszą odbywać się okresowo.

Niewłaściwe okablowanie elektryczne może być niebezpieczne i podczas instalacji należy przestrzegać ścisłych przepisów bezpieczeństwa. Inspektor elektryczny sprawdza nowe instalacje okablowania pod kątem zgodności z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa, które dotyczą zarówno budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych, aby chronić mieszkańców przed porażeniem i pożarem. Nowo wybudowane i przebudowane konstrukcje muszą zostać sprawdzone pod kątem zgodności przed oddaniem okablowania do użytku.

Aby zostać inspektorem elektrycznym, musisz mieć dużą wiedzę na temat okablowania elektrycznego i lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Oprócz okablowania elektrycznego należy zrozumieć, jak działają silniki, generatory oraz systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Wymagana jest również umiejętność korzystania z zaawansowanych mierników napięcia i innego sprzętu testującego. Wiedzę tę można zdobyć na szkoleniach na wyższych uczelniach lub podczas wieloletniego praktycznego doświadczenia zawodowego.