Jak zostać technikiem naftowym?

Praca technika naftowego obejmuje lokalizowanie, wydobywanie i rafinację ropy naftowej. Wykształcenie policealne i kilkuletnie doświadczenie zawodowe powinny wystarczyć do podjęcia pracy w firmie naftowej. Jeśli chcesz zostać technikiem naftowym, musisz mieć umiejętności techniczne, ponieważ będziesz musiał ocenić opłacalność ekonomiczną projektów i pracować pod ekstremalną presją. Jeśli podczas operacji wystąpią problemy, trzeba umieć znaleźć szybkie rozwiązania, ponieważ po rozpoczęciu wiercenia proces wydobycia ropy staje się naprawdę bardzo kosztowny.

Jeśli chcesz zostać technikiem naftowym, powinieneś wiedzieć, że pracownicy tego typu zajmują się poszukiwaniem i wydobyciem ropy. Będziesz musiał współpracować z inżynierami i znaleźć najlepsze sposoby na wydobycie ropy spod ziemi. Praca obejmuje również proces rafinacji, w którym surowiec jest przekształcany w coś, co można wykorzystać.

Aby zostać technikiem naftowym, wymagane jest wykształcenie policealne, które obejmuje dwuletni dyplom z technologii naftowej lub stopień naukowy doktora habilitowanego w równoważnym temacie, np. technologii górniczej. Chociaż wstęp na te programy jest różny, w zależności od kraju, szkoły policealne w Ameryce Północnej przyjmują kandydatów, którzy osiągnęli średnią ocen 2.5 (GPA) w programie dyplomowym z technologii inżynierskich, który może trwać dwa lata. Prawdopodobne jest, że kandydaci będą musieli odbyć kolejne dwa lata pracy w firmie z branży naftowej, zanim uzyskają certyfikat zawodowy.

Jako technik naftowy zostaniesz poproszony o udział w wielu różnych zadaniach związanych z wydobyciem gazu i ropy. Zadania te obejmują analizę terenu, analizę laboratoryjną i procedury monitorowania bezpieczeństwa dla obiektów i pól naftowych. Będziesz nadzorowany przez doświadczonego technika, dopóki nie poczujesz się komfortowo w pracy.

Aby zostać technikiem naftowym, musisz mieć wyjątkowe umiejętności inżynieryjne, geologiczne i matematyczne, aby mieć pewność, że stosowane są najlepsze techniki wiercenia. Jest to powołanie wymagające dużej presji, a stawką są potencjalnie miliony dolarów, więc musisz mieć zdolność szybkiego rozwiązywania problemów pod presją. Ponieważ będziesz regularnie mieć do czynienia ze współpracownikami i ludźmi biznesu, musisz także mieć doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Jeśli chcesz zostać technikiem naftowym, musisz także chcieć podróżować, ponieważ praca może cię zabrać na cały świat. Presja związana z pracą wiąże się również z licznymi nagrodami. Awans w branży może nadejść szybko, a osoby z dużą odpowiedzialnością mają również dość wysokie pensje.