Jakie czynniki wpływają na dawki fluoksetyny?

Dawki fluoksetyny zależą od wieku, leczonego stanu i rodzaju preparatu leku. Wpływa na nie również reakcja pacjenta, ponieważ jest to najbardziej wiarygodny sposób określania skuteczności leku i dawki. Pacjenci mogą przyjmować inne leki, które mogą wpływać na odpowiedź lub bezpośrednio wpływać na sposób działania fluoksetyny, często sprzedawanej pod nazwą Prozac®, która jest metabolizowana przez organizm. W takich przypadkach dawki mogą wymagać dostosowania.

Pierwszą kwestią jest wiek pacjenta i zwykle leku nie podaje się dzieciom poniżej siódmego roku życia. Dzieci w wieku od siedmiu do kilkunastu lat mogą otrzymywać dawki fluoksetyny, które wahają się od 10 do 60 mg w stanach takich jak poważna depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) lub bulimia psychiczna. Młodsze dzieci na ogół otrzymują mniejsze dawki, ale stan ma również silny wpływ. Dawka OCD może wzrosnąć do 60 mg w populacji poniżej 18 roku życia, ale dawki w przypadku depresji u dzieci zwykle nie przekraczają 20 mg. Podobnie jak wiele leków przeciwdepresyjnych, fluoksetyna zwykle zaczyna się od mniejszej dawki i jest zwiększana w ciągu kilku tygodni do dawki podtrzymującej.

Wiek wpływa również na wielkość dawki w inny sposób. Jeśli fluoksetyna jest stosowana w populacji geriatrycznej, dawki są zwykle mniejsze niż dawki „dla dorosłych”. Zalecenia dla tej populacji mogą bardziej przypominać zalecenia dla dzieci.
Dorośli z różnymi schorzeniami przyjmują dawki fluoksetyny, które są częściowo oparte na stanie i reakcji na lek. Terapia początkowa zwykle zaczyna się od 20 mg, chociaż w stanach takich jak lęk napadowy, początkowa zalecana dawka wynosi 10 mg. W przypadku dużych zaburzeń depresyjnych wielu pacjentów pozytywnie reaguje na dawkę początkową 20 mg, ale jeśli jest ona niewystarczająca, dawki mogą wzrosnąć do maksymalnie 80 mg na dobę. W przypadku OCD pacjenci zwykle odnoszą korzyści terapeutyczne przy poziomach leku od 20 do 60 mg, ale niektórzy pacjenci mogą przyjmować nawet 80 mg.

Osoby z bulimią zwykle nie reagują na dawki fluoksetyny poniżej 60 mg. Dla kobiet z przedmiesiączkowym zaburzeniem dysforycznym zalecany jest bardzo inny schemat dawkowania. Mogą przyjmować od 20 do 60 mg przez 14 dni każdego miesiąca przed rozpoczęciem miesiączki.

Inną opcją dawkowania jest pigułka znana jako „cotygodniowy Prozac®”. Ten lek może być odpowiedni dla osób, które mają ustabilizowane warunki, które nie wymagają codziennego leczenia. Przyjmuje się go raz w tygodniu, zwykle w ilości 20 mg.
Niektóre leki stosowane w połączeniu z fluoksetyną mogą wpływać na sposób, w jaki organizm reaguje na lek lub go usuwa. Jednym z nich jest olanzapina, atypowy lek przeciwpsychotyczny, który jest czasami przepisywany razem z fluoksetyną w celu leczenia depresji opornej na leczenie w ciężkich zaburzeniach depresyjnych i zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym. Mądrość stosowania fluoksetyny w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest wątpliwa, biorąc pod uwagę jej potencjał do wywoływania stanów maniakalnych i hipomaniakalnych, ale praktyka ta nie jest nieznana. Zakres terapeutyczny dla olanzapiny wynosi od 25 do 50 mg, a oba leki są dostępne w tabletkach złożonych.