Jakie czynniki wpływają na dawkowanie Clomidu®?

Clomid®, sprzedawany również jako lek generyczny klomifen, należy do klasy leków znanych jako selektywne modulatory receptora estrogenowego. W wyniku hamowania negatywnego sprzężenia zwrotnego w podwzgórzu, selektywne modulatory receptora estrogenowego, takie jak Clomid®, zwiększają produkcję gonadotropin, pomagając wywołać owulację, tłumić laktację, leczyć oligospermię i potencjalnie poprawiać męski hipogonadyzm. Standardowa początkowa dawka Clomidu® różni się w zależności od leczonego schorzenia.

W przypadku stosowania w celu wywołania owulacji zaleca się raz dziennie doustną dawkę Clomidu® 50 mg. Leczenie należy rozpocząć możliwie najbliżej piątego dnia cyklu miesiączkowego pacjentki. Jednak pacjentki, które nie doświadczyły niedawno krwawienia z macicy, mogą rozpocząć leczenie w dowolnym momencie. Jeśli ciąża nie wystąpi pomimo owulacji, można zastosować do dwóch dodatkowych cykli leczenia przez pięć dni w tej samej dawce Clomidu®.

Chociaż większość pacjentów reaguje na pierwszy cykl terapii, drugi cykl terapii z wyższą dawką Clomidu® można podać pacjentkom, u których nie występuje owulacja. W przypadku drugiego kursu schemat 100 mg raz na dobę można podawać przez pięć dni już po 30 dniach od zakończenia pierwszego kursu leczenia. Chociaż trzeci cykl leczenia może być również podany na tym samym poziomie dawkowania, dalsze cykle leczenia nie są zalecane przez producenta. Niemniej jednak, niektórzy lekarze donoszą o udanych ciążach i porodach w terminie po większej liczbie kolejnych cykli, dziesięciodniowych schematach leczenia lub dawkach sięgających 200 mg na dobę.

Clomid® można również stosować do przerwania laktacji. Dawkę od 50 do 100 mg można podawać doustnie przez okres pięciu dni. Chociaż jeden cykl leczenia jest na ogół wystarczający, w razie potrzeby można zastosować inny cykl leczenia.

W przypadku stosowania leku w leczeniu oligospermii, czas trwania leczenia jest znacznie dłuższy niż w przypadku indukcji owulacji lub zahamowania laktacji. Schemat leczenia na ogół trwa kilka miesięcy, przy czym pacjenci otrzymują dawkę Clomidu® od 25 do 100 mg raz dziennie.

Nie ma konieczności dostosowywania dawki Clomidu® u pacjentów cierpiących na obniżoną czynność nerek. Pacjenci otrzymujący lek przez dłuższy czas mogą wymagać monitorowania, aby zobaczyć, jak jest tolerowany. Leku nie należy jednak podawać pacjentom z chorobą wątroby w wywiadzie lub zaburzeniami czynności wątroby.