Jakie czynniki wpływają na wystarczającą dawkę benzodiazepiny?

Na dawkę benzodiazepiny wpływa wiele czynników, w tym towarzyszące leki, sposób podawania i stan zdrowia pacjenta. Lekarze zazwyczaj przepisują leki w oparciu o indywidualne potrzeby, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania i stan pacjenta. Ta grupa leków działa uspokajająco, a skutki uboczne benzodiazepin obejmują zawroty głowy, uspokojenie polekowe i brak koordynacji fizycznej.

Niepokój, drgawki i bezsenność można leczyć benzodiazepinami, które wiążą się z neuroreceptorami w ośrodkowym układzie nerwowym i hamują różne neuroprzekaźniki. Przyjmowanie benzodiazepin z innymi lekami wpływającymi na ośrodkowy układ nerwowy wpływa negatywnie na działanie leku, co może wymagać dostosowania dawki benzodiazepin u pacjentów przyjmujących leki przeciwpsychotyczne lub napadowe. Osoby powinny zachować ostrożność podczas przyjmowania benzodiazepin z lekami przeciwhistaminowymi i barbituranami i nie powinny łączyć benzodiazepin z alkoholem.

Dawka benzodiazepiny różni się w zależności od tego, czy pacjent otrzymuje lek doustnie, domięśniowo, czy dożylnie (IV). Organizm nie wchłania i nie rozprowadza leków doustnych tak szybko, jak leki, które dostają się do krwiobiegu natychmiast przez kroplówkę. Benzodiazepiny, które nie wiążą się bezpośrednio z receptorami, gromadzą się w tkankach tłuszczowych ośrodkowego układu nerwowego i pozostałej części ciała. Pacjenci z niższym poziomem tkanki tłuszczowej niż normalnie mogą odczuwać nasilenie działań niepożądanych z powodu większej ilości leków krążących w krwiobiegu. Pacjenci szczuplejsi wymagają mniejszej dawki benzodiazepiny niż pacjenci o porównywalnej wielkości z większą ilością tkanki tłuszczowej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie są w stanie łatwo metabolizować i eliminować leków, co zwiększa poziom benzodiazepin we krwi. Pacjenci ci doświadczają efektów terapeutycznych po niższych dawkach benzodiazepin. Podobnie osoby starsze często wykazują zmniejszoną zdolność metabolizowania lub eliminowania leków z organizmu. Skuteczna dawka benzodiazepiny u starszych pacjentów może być o jedną trzecią do połowy niższa niż u młodszych pacjentów. Działania niepożądane benzodiazepin u osób starszych często obejmują splątanie lub nadmierną sedację.

Lekarze zwykle przepisują benzodiazepiny na stany lękowe lub jako środek uspokajający, okresowo lub krótkotrwale, ponieważ leki te zwykle przyzwyczajają. Nagłe odstawienie leku powoduje odstawienie benzodiazepiny z objawami, które obejmują skurcze brzucha, zaburzenia zachowania i drgawki. Pacjenci mogą również mieć halucynacje, wykazywać zachowania psychotyczne lub napady padaczkowe. Pacjenci z depresją, którzy stosują benzodiazepiny, mogą doświadczać nasilenia objawów, w tym myśli samobójczych. Pacjenci z objawami depresji, lęku lub lęku napadowego mogą wymagać zmniejszenia dawki benzodiazepin i ścisłego nadzoru.

Osoby powinny stosować benzodiazepiny wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza. Benzodiazepiny są bezpieczne dla prawidłowo zdiagnozowanych pacjentek, co nie obejmuje stosowania przez kobiety w ciąży lub planujące zajście w ciążę. Badania wskazują, że benzodiazepiny mogą powodować różne wady wrodzone, a także śmierć nienarodzonych dzieci. Równie ostrożne powinny być kobiety planujące karmienie piersią.