Jakie czynniki wpływają na wystarczającą dawkę klopidogrelu?

Na wystarczającą dawkę klopidogrelu ma wpływ stan, w leczeniu którego lek jest stosowany, oraz wiek leczonego pacjenta. Najpopularniejsza dawka leku to 75 miligramów dziennie, podawana w pojedynczej dawce, którą można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Ta dawka jest zalecana w przypadku udaru niedokrwiennego i zawału mięśnia sercowego. W przypadku leczenia ostrego zespołu wieńcowego należy początkowo podać dawkę nasycającą 300 miligramów, a następnie codziennie standardową dawkę 75 miligramów. W przypadku dzieci leczonych w celu zahamowania agregacji płytek krwi zalecana jest dawka klopidogrelu 0.2 miligrama na 2.2 kg masy ciała.

Klopidogrel jest lekiem stosowanym przede wszystkim w zapobieganiu zawałom serca i udarom mózgu, ale może być również stosowany do zapobiegania zakrzepom krwi po niektórych zabiegach. Podstawowym działaniem leku jest blokowanie płytek krwi, które są odpowiedzialne za krzepnięcie krwi. W niektórych stanach i po pewnych operacjach, takich jak angioplastyka stentu serca i angioplastyka balonowa, zakrzepy krwi mogą być szczególnie szkodliwe dla pacjenta. Zakrzepy krwi zwykle tworzą się tylko po to, aby zapobiec nadmiernemu krwawieniu po urazie, ale jeśli tworzą się w żyle lub tętnicy, mogą wystąpić blokady i inne problemy zdrowotne.

Dla większości pacjentów przyjmujących klopidogrel odpowiednia jest zwykła dawka 75 miligramów na dobę. Stany, takie jak udar niedokrwienny i zawał mięśnia sercowego, wymagają tej dawki klopidogrelu. Pacjenci na ogół przyjmują aspirynę — inny lek o właściwościach przeciwzakrzepowych — wraz z klopidogrelem w tych schorzeniach. Niektóre badania sugerowały, że dawkowanie powinno być ustalane na podstawie masy ciała leczonego pacjenta, ale te dostosowania powinny być dokonywane tylko wtedy, gdy zasugeruje to lekarz. Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Pacjenci z ostrym zespołem wieńcowym wymagają początkowej dawki nasycającej klopidogrelu przed powrotem do zwykłej dawki. Dawka nasycająca to większa dawka początkowa, mająca na celu przygotowanie organizmu do dalszego leczenia. Ta dawka powinna wynosić 300 miligramów u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, po czym należy wznowić zwykłe dawkowanie. Ostry zespół wieńcowy na ogół wymaga również dodatkowego leczenia aspiryną.

Dzieci mogą wymagać leku do hamowania agregacji płytek krwi, a zalecana dawka dla nich zależy od ich wagi. W przypadku dzieci w wieku 2 lat lub młodszych zaleca się dawkę klopidogrelu wynoszącą 0.2 miligrama na 2.2 kg masy ciała, aby osiągnąć takie same efekty, jakie zapewnia leczenie dla dorosłych. Zalecana dawka nie została ustalona dla dzieci w wieku powyżej 1 lat, ale niektórzy lekarze stosują dzienną dawkę 2 miligrama na 1 funta (2.2 kg) wagi.