Jakie czynniki wpływają na wystarczającą dawkę lidokainy?

Prawidłowo dostarczona dawka lidokainy może przynieść biorcy szereg korzyści. Ten miejscowy środek znieczulający powoduje przytępienie czucia w określonych obszarach ciała. Istnieje szereg czynników, które determinują właściwą dawkę lidokainy, między innymi miejsce aplikacji, wielkość ciała biorcy oraz stężenie roztworu lidokainy.

Lidokaina jest klasyfikowana jako miejscowy środek znieczulający, a lekarze mogą ją podawać przez wstrzyknięcie lub miejscowo. Miejscowe środki znieczulające są wyjątkowe, ponieważ mogą działać na określone obszary ciała bez wpływu na inne regiony, jak miałoby to miejsce w przypadku znieczulenia ogólnego. Wstrzyknięcie wnika w skórę i oddziałuje na otaczające nerwy, natomiast miejscowa dawka lidokainy wpływa tylko powierzchownie na mechanizmy czuciowe.

Ten rodzaj znieczulenia nie powoduje zmiany świadomości. Chociaż jest używany głównie do bólu, jego odrętwienie elementów układu nerwowego zmniejsza uczucie, a nie tylko ból. Oznacza to, że lekarze mogą również używać go do zaprzestania swędzenia lub pieczenia.

Okolica ciała, na którą trafi dawka lidokainy, ma duże znaczenie przy ustalaniu właściwej dawki lidokainy. Lidokaina ma tendencję do spowalniania układu nerwowego, a jeśli przypadkowo wpłynie to na obszary proksymalne, może wyrządzić szkody. Przykładem tego jest usunięcie pieprzyka znajdującego się w pobliżu serca. Usunięcie pieprzyków może być bolesne iz tego powodu lekarze mogą zdecydować się na zastosowanie lidokainy; jeśli jednak zastosuje się zbyt dużą dawkę, nerwy regulujące pracę serca mogą zostać spowolnione do niebezpiecznego poziomu, co zagraża zdrowemu krążeniu.

Rozmiar ciała osoby otrzymującej dawkę lidokainy oraz rozmiar leczonego obszaru są również czynnikami, które należy wziąć pod uwagę. Im większy obszar i większa osoba, tym większe prawdopodobieństwo, że będzie tolerować bardzo skoncentrowaną dawkę. Ogólna zasada jest taka, że ​​wielkość i dozwolona dawka są bezpośrednio powiązane; jednak specyfika tego związku musi zostać dokładnie określona, ​​zanim lekarze wybiorą poziom.

Stężenie lidokainy jest również czynnikiem związanym z dawkowaniem. Nie każda lidokaina jest taka sama, ponieważ ten środek znieczulający może być dostępny w roztworach o różnych stężeniach. Na przykład 10-procentowa dawka lidokainy jest dwa razy silniejsza niż 5-procentowa dawka. Dlatego ta sama objętość każdego z nich nie miałaby takich samych efektów. Najlepszym sposobem ustalenia odpowiedniej dawki lidokainy jest rozmowa z pielęgniarką, lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia, który specjalizuje się w tej dziedzinie i może udzielić dokładnych i wiarygodnych porad w tej sprawie.