Jakie są najczęstsze problemy ze stomią?

Większość problemów ze stomią obejmuje obrzęk, krwawienie lub rozwój niedrożności. Infekcja jest również powszechna, zwłaszcza jeśli nie jest zachowana odpowiednia higiena. Objawy, które mogą wskazywać na obecność problemów ze stomią, często obejmują nadmierne gazy jelitowe, zaparcia lub biegunkę. Problemy skórne w miejscu stomii lub wokół niego mogą obejmować obrzęk, krwawienie lub tkliwość. Leczenie zależy od bezpośredniej przyczyny zindywidualizowanych problemów ze stomią i może obejmować zmiany w diecie, stosowanie leków lub interwencję chirurgiczną.

Podrażnienie skóry i infekcja są częstymi problemami stomijnymi i należy je zgłosić lekarzowi w celu dalszej oceny. Należy spodziewać się łagodnego podrażnienia, ale ciężkie lub nietypowe objawy, takie jak obrzęk, zaczerwienienie lub tkliwość, mogą wskazywać na obecność infekcji, zwłaszcza jeśli objawom tym towarzyszy gorączka. Nadmierne lub ciągłe krwawienie może wskazywać na obecność poważnego powikłania i powinno być natychmiast zgłoszone lekarzowi. Należy zwrócić uwagę lekarza na ciągły drenaż miejsca stomii, który trwa dłużej niż kilka godzin.

Niedrożność jelit jest jednym z najpoważniejszych potencjalnych problemów ze stomią. Objawy mogą obejmować nadmierne gazy, wymioty lub ból brzucha. Zaparcie, biegunka lub naprzemienne napady obu mogą wskazywać na obecność blokady. Bez odpowiedniego leczenia niedrożność jelit może być śmiertelna. Dodatkowa operacja jest prawie zawsze konieczna, aby rozwiązać ten problem, a pacjent może potrzebować spędzić kilka dni w szpitalu w celu uważnej obserwacji.

Metody leczenia różnią się w zależności od indywidualnych problemów ze stomią. Właściwa higiena może w wielu przypadkach pomóc w zapobieganiu podrażnieniom skóry lub infekcji. Jeśli wystąpi infekcja, zwykle skuteczne jest połączenie antybiotyków doustnych i miejscowych. Lekarz lub inni członkowie personelu medycznego mogą pomóc pacjentowi w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących higieny i właściwej pielęgnacji miejsca stomijnego, jeśli wydaje się to być czynnikiem przyczyniającym się do tego.

Zmiany w diecie mogą często pomóc w zapobieganiu blokadom i innym problemom stomijnym związanym z procesem trawienia. Dieta bogata w błonnik i zwiększone spożycie wody są ogólnie zalecane dla osób po operacji stomijnej. Leki dostępne bez recepty lub na receptę mogą pomóc w kontrolowaniu nudności, zaparć lub biegunki. W przypadku poważnych problemów ze stomią często konieczna jest operacja, aby skorygować wszelkie problemy. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące problemów ze stomią należy omówić indywidualnie z lekarzem lub innym pracownikiem medycznym.