Jakie są najczęstsze zagrożenia związane z rozrusznikiem serca?

Najczęstsze zagrożenia związane z rozrusznikiem serca to infekcja w miejscu rozrusznika, krwawienie lub siniaki, złe reakcje na znieczulenie i implantacja wadliwego rozrusznika. Zagrożenia te są nadal dość niskie, zwłaszcza w renomowanej placówce medycznej. Rzadsze zagrożenia dla stymulatora obejmują zapadnięte płuco, przebicie worka osierdziowego i przemieszczenie stymulatora lub nieprawidłowe początkowe umieszczenie, prowadzące do problemów w przyszłości. Powikłania te mogą wymagać leczenia chirurgicznego.

Rozrusznik serca to małe urządzenie umieszczane w klatce piersiowej pacjenta w celu regulacji bicia serca. Zawiera przewody połączone z sercem wraz z małym generatorem. Operację wszczepienia rozrusznika serca można przeprowadzić w znieczuleniu ogólnym, regionalnym lub miejscowym i jest wykonywana przez chirurga z pomocą radiologa, aby pomóc w prawidłowym umieszczeniu elektrod. Zwykle obawy związane z implantacją stymulatora są uważane za mniej poważne niż ryzyko związane z nieużywaniem stymulatora w ogóle, a ryzyko związane z stymulatorem jest dokładnie oceniane indywidualnie przed zaleceniem zabiegu chirurgicznego.

Infekcje mogą wystąpić nawet wtedy, gdy kontrola pola operacyjnego jest bardzo napięta, ponieważ czasami bakterie skóry dostają się do rany lub zanieczyszczenia są przypadkowo wprowadzane za pomocą narzędzi. Osoby, które zauważą ciepło, tkliwość lub obrzęk po wszczepieniu stymulatora, powinny poinformować o tym chirurga i otrzymać ocenę pod kątem infekcji. W szczególności pacjenci stosujący leki rozrzedzające krew są narażeni na miejscowe siniaki i krwawienia, gdy wszczepiony jest rozrusznik serca.

Niepożądane reakcje na znieczulenie są również rzadkie, ponieważ pacjenci są dokładnie badani pod kątem wszelkich oczywistych czynników ryzyka, ale mogą się zdarzyć. Podobnie pacjenci mogą również doświadczyć reakcji na barwnik stosowany przez radiologa, aby pomóc chirurgowi. Inne powszechne ryzyko związane z rozrusznikiem serca, związane z wszczepieniem wadliwego urządzenia, jest również stosunkowo rzadkie. Urządzenia te są rygorystycznie testowane przed instalacją, aby uniknąć sytuacji, w których chirurdzy muszą wrócić, aby założyć nowy rozrusznik serca.

Spośród rzadszych zagrożeń związanych z rozrusznikiem serca, przebite płuca i worki osierdziowe czasami występują, jeśli radiolog i chirurg nie współpracują ze sobą, pacjent ma szczególnie kruchą tkankę lub coś pójdzie nie tak podczas zabiegu. Podobnie nieprawidłowe umieszczenie urządzenia jest nietypowe, ale czasami występuje, a czasami pacjenci wysuwają urządzenie lub odprowadzenia podczas energicznej aktywności po zabiegu chirurgicznym.

Gdy pacjentowi zalecany jest rozrusznik serca, chirurg powinien przeanalizować ryzyko związane z rozrusznikiem serca i oznaki ostrzegawcze powikłań, aby pacjent mógł szybko podjąć działania w przypadku pojawienia się problemu. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci z rozrusznikami serca nie mają problemów i mogą powrócić do normalnego poziomu aktywności fizycznej po wyzdrowieniu po operacji.