Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w warsztacie?

Niektóre zasady bezpieczeństwa w warsztacie będą się różnić w zależności od konkretnych czynności, które będą wykonywane w przestrzeni, ale inne zasady będą obowiązywać w każdym sklepie, niezależnie od realizowanych projektów. Każdy, kto pracuje w warsztacie, powinien przede wszystkim nosić okulary ochronne, ochronniki słuchu, aw niektórych przypadkach ochronę głowy. Jeśli spawanie będzie wykonywane w warsztacie, bezpieczeństwo warsztatu nakazuje spawaczowi nosić rękawice ognioodporne, maskę spawalniczą, a nawet fartuch spawalniczy. Apteczka powinna być zawsze obecna w warsztacie i powinna być zawsze łatwo dostępna.

Częścią bezpieczeństwa warsztatu jest utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy. Rozrzucone przedmioty mogą stwarzać zagrożenie potknięcia się, a zabłąkane trociny lub inne materiały mogą być palne. Wszystkie maszyny wytwarzające iskry powinny być w miarę możliwości oddzielone od materiałów palnych w warsztacie, aby zapobiec pożarom, a w pomieszczeniu wymagana jest odpowiednia wentylacja, aby zapewnić bezpieczeństwo warsztatu przez cały czas. Otwarte okna, wymienniki powietrza i jednostki odpylające to ważne elementy zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy i zapobiegające wypadkom lub niebezpiecznym warunkom.

Każdy, kto używa elektronarzędzi w warsztacie, powinien najpierw zostać przeszkolony w zakresie bezpiecznego i prawidłowego korzystania z nich. Bezpieczeństwo w warsztacie nakazuje, aby każdy, kto nie wie, jak bezpiecznie obsługiwać maszynę, trzymał się od niej z daleka, chyba że jest tam bardziej doświadczona osoba do nadzorowania. Wyłączniki awaryjne do elektronarzędzi powinny być wyraźnie oznakowane i umieszczone centralnie; każdy, kto wejdzie do sklepu, powinien zostać poinformowany, gdzie awaryjne wyłączniki awaryjne, aby wszyscy byli przygotowani na wypadek sytuacji awaryjnej.

Luźne ubranie i włosy muszą być przez cały czas schowane lub zawiązane z powrotem. Mogą one zostać pochwycone przez ruchome części, co może prowadzić do obrażeń, a nawet śmierci. Z tego powodu, jeśli to możliwe, należy unikać luźnej odzieży. Buty ze stalowymi noskami to dobry wybór do warsztatu, ponieważ materiały mogą w każdej chwili spaść na stopę. Takie buty zapobiegną urazom stóp i palców.

Kolejnym ważnym punktem bezpieczeństwa warsztatu jest odpowiednie oświetlenie. Sklep powinien być wyposażony w oświetlenie górne, a także mniejsze oświetlenie do konkretnych maszyn, w których wykonuje się skomplikowane prace. Nigdy nie pracuj w słabo oświetlonym miejscu, ponieważ może to prowadzić do potencjalnych obrażeń. Naturalne światło z okna jest w porządku, ale pamiętaj, że ilość dostępnego światła będzie się zmieniać wraz z ruchem słońca; światła górne są lepszym wyborem.